Regler för integritetsskydd

Uppdaterad 18 maj 2018

1. Introduktion och kontaktuppgifter 

I detta integritetsmeddelande förklarar Camfil hur dina personuppgifter behandlas när du (i) besöker vår hemsida, (ii) prenumererar på våra nyhetsbrev och information, och/eller (iii) representerar ett av våra kund- eller leverantörsföretag. Din integritet är viktig för oss, därför uppmanar vi dig att ta dig tid att läsa detta sekretessmeddelande noggrant.

Camfil AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som använts av oss eller på vår vägnar. Om du har några frågor om behandlingen, är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på hemsidan.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter är all information som kan vara kopplad till dig som individ. Camfil behandlar olika data om dig beroende på förhållandet vi har med dig, som förklaras nedan.

Om du är en besökare på vår webbplats behandlar vi följande uppgifter om dig:

• Information som samlas in via cookies, t.ex. IP-adress, enhetstyp och interaktion på webbplatsen (sidor som visas, innehåll som förbrukats osv.) - för mer information, se vår Cookie Information

• Information som lämnats av dig i en undersökning eller tävling som vi har på vår hemsida eller i någon av våra andra kommunikationskanaler (till exempel kontaktuppgifter eller tävling)

• Kontaktuppgifter om du har fyllt i kontaktformulär, t.ex. för att ladda ner material som en handbok, en artikel, en fallstudie, anmälan till Filterskolan eller andra aktiviteter mm.

Om du är en abonnent behandlar vi följande uppgifter om dig:

• E-postadress du har angett för att få våra nyhetsbrev och information

Om du är representant för en av våra kund- och/eller leverantörsföretag behandlar vi följande uppgifter om dig:

• Namn och kontaktuppgifter

• Information om företaget (företagsnamn, kontaktuppgifter, din roll hos företaget, faktureringsinformation etc.)

• Information och kommunikation relaterad till företagets relation (t ex beställda produkter och tjänster)

• Säkerhetsnummer (om företaget är en enda näringsidkare)

Dessutom kommer vi, oavsett vilken kategori ovan du tillhör, behandlar data som du skickar till eller tar emot från oss via kundtjänst eller på annat sätt kontaktar Camfil eller en av våra anställda. 

Camfil kan också, från tid till annan, samla in information från allmänt tillgängliga källor och tredje part, till exempel sociala nätverk och marknadsföringsföretag. Camfil kan till exempel få grundläggande information om din sociala nätverksprofil om du har loggat in på Camfils webbplats eller tjänster med ditt sociala nätverkskonto.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder ovanstående personuppgifter i syfte att:

• Att tillhandahålla och förbättra vår hemsida; Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra innehållet på webbplatsen och använder därför cookies och andra liknande tekniker för statistiska ändamål för att sammanställa anonym, ackumulerad statistik som gör att vi kan förstå hur besökare använder webbplatsen och ökar användarvänligheten.

• Förbättra och justera användarupplevelsen; Vi kan skapa grupprofiler eller segment för att skapa anonym, ackumulerad statistik om användningen av våra webbplatser, produkter och tjänster för att identifiera funktioner som kan förbättras och att tillhandahålla kontextbaserad annonsering till vissa grupper (data som samlats in för dessa ändamål används inte för att identifiera en viss individ men för att analysera hur individer i allmänhet eller hur vissa grupper använder webbplatsen eller våra tjänster).

• Skicka marknadsföringsmaterial; Vi skickar nyhetsbrev och annan information som du har anmält dig till, liksom marknadsföringsmaterial (notera att du alltid kan välja bort från marknadsföring via en prenumerationslänk som ingår i varje meddelande).

• Kommunicera med dig; Vi skickar uppdateringar och information om Camfil, evenemangsinbjudningar och utställningar, tankar från branschen etc.

• Be om feedback; Vi kan begära feedback via enkäter med avsikt att förbättra Camfil och vårt erbjudande till våra kunder.

• Administrera relationen Det förhållande vi har med kunden och/eller leverantörsföretaget du representerar är viktigt för oss och vi behöver kommunicera med dig, till exempel om order, produkter eller tjänster.

• Kommunicera med dig; Om du har några klagomål eller frågor om vårt erbjudande, produkter eller tjänster kommer vi att behandla din förfrågan (notera att om din förfrågan kräver det kan vi be våra försäljningsrepresentanter att kontakta dig och sådana försäljningsrepresentanter är vanligtvis fristående företag).

•Kundservice; Vi strävar ständigt efter att förbättra vår kundservice och din information/feedback hjälper oss att svara på dina kundserviceförfrågningar och stödja behoven på ett mer effektivt sätt.

• Omsättningen; Vi kan använda dina uppgifter för att följa upp försäljningstips och intresse för våra produkter och lösningar (vanligtvis gjorda via kontaktformulär).

• Målinriktad annonsering; vi eller våra annonspartners kan visa innehåll eller annonser till en webbplatsbesökare. Till exempel kan en besökare se en Camfil-annons (en nyligen visad produkt på vår hemsida) på en annonsörs webbplats. Vi använder cookies och annan liknande teknik för att visa sådana personliga annonser baserat på till exempel hur du surfar, inköpshistorik eller inloggningsinformation.

4. När raderas dina personuppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, därefter raderas det. Om du är representant behåller vi dina uppgifter så länge du är den utsedda representanten för det företag du representerar. Därefter ersätts dina kontaktuppgifter med den nya representantens kontaktuppgifter.
Om du prenumererar på våra nyhetsbrev och information behåller vi dina uppgifter för att ge dig sådan information så länge du inte har valt bort nyhetsbrevet (du kan alltid välja bort länken som ingår i alla e-postmeddelanden).
För information om hur länge vi lagrar information som samlats in via cookies, hänvisar vi till vår cookieinformation.


5. Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

En majoritet av vår bearbetning utförs baserat på intresseavvägning. Det innebär att vi har ett legitimt intresse att behandla dina uppgifter och att vi gör det på ett sätt som säkerställer din integritet. Till exempel består vårt legitima intresse av följande:

• Att uppfylla det avtal vi har med företaget du representerar, samt att administrera och upprätthålla ett bra förhållande med ett sådant företag. Därför har vi legitimt intresse av att kommunicera med dig och ge dig relevant information.
• Att tillhandahålla relevant information, nyhetsbrev och marknadsföring.
• Att tillhandahålla vår hemsida och utföra statistisk analys av webbplatsanvändningen för att utveckla nya och relevanta funktioner. 

6. Till vem ska vi avslöja dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan delas inom Camfil och vidarebefordras till andra Camfil-koncernföretag för att leda, planera och organisera arbetet och till externa parter utanför Camfil (t ex parter som tillhandahåller tjänster till Camfil, som distributörer, agenter eller leverantörer). De företag som vi avslöjar data till får endast bearbeta dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och genom avtal vi säkerställer en hög nivå av säkerhet för dina personliga data.

Vi kommer också att lämna dina uppgifter till myndigheter om det följer av ett rättsligt krav eller administrativa beslut eller om Camfil är inblandad i en fusion, förvärv eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar.
Skulle vi överföra dina uppgifter till externa företag utanför EU/EES, ser vi till att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföringar (som finns tillgängliga på EU kommissionens webbplats) i våra avtal med Parterna har tillgång till personuppgifter.


7. Dina rättigheter i samband med vår behandling

7.1 I enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd har du följande rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter:

• Rätt till åtkomst
• Rätt till rättelse
• Rätt att radera
• Rätt till begränsning av bearbetning
• Rätt till dataöverföring
• Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
• Rätten att återkalla ditt samtycke, kommer en återkallelse inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av ditt samtycke innan det återkallas
• Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte överensstämmer med gällande lagstiftning om dataskydd

7.2 Några av ovanstående rättigheter är endast tillämpliga i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss via "Vårt kontaktformulär" på hemsidan.

7.3 Om vi ändrar denna policy publicerar vi den nya versionen på vår hemsida. Den senaste versionen är alltid tillgänglig på webbplatsen och vi uppmanar därför dig att titta och kolla för att du är medveten om vår behandling av dina personuppgifter.

Cookie Information

Liksom många andra webbplatser använder vi cookies för att få vissa typer av information när din webbläsare åtkomst till några av våra webbsidor. Kakor i sig identifierar inte den enskilda användaren, bara den dator som används.
En cookie är en sträng med information som en webbplats lagrar på en besökares dator som besökarens webbläsare lämnar till webbplatsen varje gång besökaren returnerar. Camfil använder cookies för att hjälpa oss att identifiera och spåra besökare, deras användning av vår hemsida och deras hemsidas åtkomstpreferenser. Camfil-besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra cookies innan de använder vår webbplats, med nackdelen att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.