Camfil City

Har du någonsin funderat över hur inomhusluften kan påverka ditt dagliga liv? Luftföroreningar finns utomhus men även i alla inomhusmiljöer - arbete, hem, offentliga miljöer, tillverkningsanläggningar, logistikcenter osv. Inomhusluften kan till och med vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Därför är effektiv ventilation och luftrening av största vikt för att skydda både människor, processer och miljön. Titta in i Camfil City för att se hur du renar luften i din verksamhet.
Camfil