filter för allmänventilation
Högkvalitativa och energibesparande luftfilter

Filter för allmänventilation

Camfils högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Välj mellan en rad olika filtertyper och filterklasser - ePM10 till ePM1 - för att möta era specifika behov. Våra luftfilter uppfyller kraven i enlighet med standard ISO 16890.

Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och även längre livslängd än andra typer av luftfilter. Påsfilter består av en header frame (HF) och sydda påsar för optimal prestanda.

Kompaktfilter med HF-ram, med veckat media i V-bankskonstruktion ger hög avskiljningsgrad med låga tryckfall, och kräver mindre plats (djup) än påsfilter.

Veckade paneler spelar en betydande roll när det gäller att förlänga livslängden i flerstegsapplikationer eller för att höja kvaliteten på inomhusluft i bl.a. bostäder där det krävs kompakta lösningar för ventilationen.

Kompaktfilter av boxtyp är djupveckade luftfilter som kan levereras med eller utan HF-ram. Används ofta i installationer med begränsade utrymmen eller som förfilter i HEPA-filterinstallationer.

Filtermedia på rulle kan användas som förfilterdynor i ventilationssystem, men också som luftfilter i färg- och lackeringsboxar samt i liknande applikationer.
Snabblänkar

Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och längre livslängd än andra typer av luftfilter. Det är den vanligaste typen av filter i ventilationssystem i industriella och kommersiella applikationer.

Kompaktfilter används i installationer med begränsat utrymme. I intagsluft sitter de ofta i ett andra filtersteg, antingen som slutfiltrering i komfortapplikationer eller som ett förfiltersteg i renrumsapplikationer.

Konstruktionen med veckat media ger filtren hög avskiljningsgrad och låga tryckfall.

Glesveckade panelfilter används ofta som förfiltrering av grova partiklar. Tätveckade paneler med högre partikelavskiljning förbättrar luftkvaliteten i bostäder och offentliga byggnader, samt förlänger livslängden för andra filter i flerstegsapplikationer. Metallfilter används i köksapplikationer som exempelvis fettfilter eller flamskydd.

Filterpads från mediarullar kan användas som förfilter i ventilationssystem, men också som luftfilter i exempelvis lackeringsboxar och i liknande applikationer.

Tillbehör till filter och för rengöring inom allmänventilation