filter för allmänventilation
Högkvalitativa och energibesparande luftfilter

Filter för allmänventilation

Camfils högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Välj mellan en rad olika luftfilter och filterklasser - ePM10 till ePM1 - för att möta era specifika behov. Våra luftfilter uppfyller kraven i enlighet med standarderna ISO 16890 och ASHRAE 52,2.

Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och även längre livslängd än andra typer av luftfilter. Påsfilter består av en header frame (HF) och sydda påsar för optimal prestanda. Kompaktfilter med HF-ram, med veckat media i V-bankskonstruktion som ger hög avskiljningsgrad med låga tryckfall, som kräver mindre plats (djup) än påsfilter. Veckade paneler spelar en betydande roll när det gäller att förlänga livslängden i flerstegsapplikationer eller för att höja kvaliteten på inomhusluft i bl.a. bostäder där det krävs kompakta lösningar för ventilationen.

Kompaktfilter av boxtyp är djupveckade luftfilter som kan levereras med eller utan HF-ram. Används ofta i installationer med begränsade utrymmen eller som förfilter i HEPA-filterinstallationer.

Filtermedia på rulle kan användas som förfilterdynor i ventilationssystem, men också som luftfilter i färg- och lackeringsboxar samt i liknande applikationer.
Snabblänkar

Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och även längre livslängd än andra typer av luftfilter. Påsfilter består av en header frame (HF) och sydda påsar för optimal prestanda.

Dessa V-banksformade luftfilter med HF-ram används ofta som ett andra filtersteg på tilluften, antingen som ett sista filtersteg i allmänventilation eller som förberedande filtrering för renrumsapplikationer.

Djupveckade eller V-banksformade luftfilter som används i installationer med begränsade utrymmen eller som förfiltrering i HEPA-filterinstallationer.

Panelfilter i plant utförande används oftast som föravskiljning av grova partiklar, metallfilter företrädesvis i köksapplikationer som exempelvis fettfilter eller flamskydd.
Veckade paneler används för att förlänga livslängden i flerstegsapplikationer eller för att höja kvaliteten på inomhusluft i bl.a. bostäder där det krävs kompakta lösningar för ventilationen.

Filterpads från mediarullar kan användas som förfilter i ventilationssystem, men också som luftfilter i exempelvis lackeringsboxar och i liknande applikationer.

Tillbehör till filter för allmänventilation