Logistik

Logistik

Camfil levererar de bästa lösningarna för att rena luften så att ni kan koncentrera er på att leverera förstklassig logistik. Våra luftrenare hjälper er att skydda både produkter och anställda från skadliga partiklar och gaser.

Renare luft ger effektivare produktion med mindre avbrott, lägre energikostnader, lägre städkostnader och en bättre hälsa för dina anställda - och såklart, ett bättre klimat för de varor som finns i ert lager eller på ert distributionsställe.

LAGER & DISTRIBUTIONSCENTER

Hur mår egentligen luften i era lager och distributionscentraler? Ta tempen på arbets- och förvaringsmiljön, och försäkra er om att logistikflödet löper på smidigt och att ren luft flödar fritt för att skydda förpackningar och varor - och de människor som hanterar dem. Luftkvaliteten är helt enkelt en starkt bidragande faktor till en friktionsfri distributionskedja.

Balansera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av lagring och distribution med Camfils kontrollösning för inomhusluftkvalitet. Värna dina anställdas hälsa och säkerhet, och skydda emballage och värdefulla varor från att skadas. 
 

Vad letar du efter?

Artiklar

Områden

 

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Take a breath Viruskontaminering Luftrenare Standarder och Föreskrifter Utbildning och Expertis Energi och Gasturbiner Kundcase Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Industri och tillverkning Hållbarhet Luftkvalitet Innovation Teknologi och Forskning Livsmedel och dryck Kommersiella och offentliga byggnader
Camfils luftrenare CC 6000 hos Scandinavian Cosmetics

Ren luft skyddar personal och känslig teknik i robotlager

Publicerad den 11 mars 2022

Vintern 2021 byggde Scandinavian Cosmetics nytt lager i Malmö. Camfil blev kontaktad i ett tidigt skede för att säkerställa ren luft i lokalerna för att skydda personal, produkter och känslig teknik.

Luftrenare Kundcase Industri och tillverkning Luftkvalitet

Skydda ditt lager och logistikcenter med ren luft

Publicerad den 14 oktober 2020

Ren luft i lager och logistikcenter är absolut en konkurrensfördel i den hektiska logistikbranschen. En ren produktionsmiljö kan innebära färre driftstopp, lägre energikostnader, mindre miljöpåverkan, välmående personal och naturligtvis en renare och mer felfri produkt att skicka ut till kund.

Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Industriella luftrenare för lager & logistikcenter

Publicerad den 27 augusti 2019

Camfil Air Cleaners are used in warehouses to protect your people, products and processes.

Luftrenare Kommersiella och offentliga byggnader

DB Schenker i Västerås

Publicerad den 18 mars 2019

Avgaser från lastbilar, dammigt gods och partiklar från verksamheten smutsade ner luften på DB Schenkers godsterminal. Läs om hur Camfil löste problemet.

Luftrenare Kundcase Luftkvalitet

Luftrenare löser dammproblem för DB Schenker i Önnestad

Publicerad den 27 november 2018

DB Schenkers logistikcenter i Önnestad, Sverige, använder nu Camfils CamCleaner CC6000 luftrenare för filtrering och rening av luften i sin godsterminal. Installationen av de industriella luftrenarna krävde inga större strukturella förändringar. (ENG)

Luftrenare Kundcase

Ren luft till logistikindustrin

Publicerad den 27 november 2018

Carl Zeiss IMT har två stora lager som används för tillfällig lagring av komponenter. Och med dagliga lagerförflyttningar blir de lagrade komponenterna snabbt dammiga. Läs hur de löste dammproblemet och hur arbetsmiljön förbättrades. (ENG)

Luftrenare Kundcase