vision, mission & hur vi gör det
Skydd av, människor, processer & miljön

Vision & Mission

Vision - ren luft en mänsklig rättighet?

Vi på Camfil tycker att andas ren luft borde vara en mänsklig rättighet. Därför erbjuder vi ett brett sortiment av premiumlösningar för ren luft inom kommersiell och industriell filtrering, stoftavskiljning och gasturbinapplikationer.

Ren luft förbättrar produktiviteten för arbetstagare och utrustning, minimerar energianvändningen och gynnar människors hälsa och miljön. Genom ett nytt tillvägagångssätt för problemlösning, innovativ design, exakt processkontroll och ett starkt kundfokus strävar vi efter att spara mer, använda mindre och hitta bättre sätt - så vi kan andas lättare.


Take A Breath

Ren luft. Hälsosam framtid. Se vår korta video om vår vision.

Mission - skydda människor, processer & miljön

Vår mission är att skydda människor, processer och miljön genom att definiera, utveckla och leverera lösningar som kombinerar ren luft med energieffektivitet på ett hållbart och lönsamt sätt.

VIll du lära dig mer om hur vi kan skydda dina anställda och dina anläggningar?


Hur vi gör det: Ta en titt på vårt arbete runt om i världen

Vad har Ebola, landningen på Mars och säker kärnkraft att göra med vår verksamhet?

ren landning på Mars

1997 var Camfil en del av det framgångsrika Pathfinder-uppdraget till Mars.

Sex ventilationsfilter installerades i Lander och Rovers tankar för de elektroniska system som användes i Mars Pathfinder-projektet. En effektivitet av 99,99 % med en partikelstorlek av 0,3  µm krävdes för filtren.

Filtren skulle samla alla bakterier och sporer som fortfarande fanns kvar i tankarna för att förhindra förorening av atmosfären på Mars.

Camfil bidrog också till senare expeditioner till Mars som då fann planeten i samma naturliga miljö, helt fri från föroreningar, precis som innan Pathfinders uppdrag. 

Det mest tillförlitliga skyddet mot EBOLA, SARS, POLIo OCH MER

Camfil tillhandahöll biosäkerhetslaboratorier på hög nivå (BSL 4) med CamContain luftfilter och CamSafe filterhus.

Camfils produkter uppfyllde de mest krävande behov och säkerhetsnormer för de mest farliga biologiska mikroorganismer enligt lagstadgade föreskrifter som TRBA, BGR 121, ISO 14644 och EN 1822.

Luftfiltersystemen garanterar skydd mot föroreningar eftersom de förhindrar frigöring och spridning av mikroorganismer som orsakar livshotande sjukdomar för vilka det inte finns något vaccin eller botemedel.

Filtrering för rymdresande möss

Har du undrat vad Camfil, vita möss och International Space Station (ISS) har att göra med varandra?

Camfil var en del av det medicinska projektet på Internationella rymdstationen för att undersöka osteoporos (förlust av benmassa). Med hjälp av en musmodell undersökte studien de genetiska mekanismer som leder till förlust av benmassa under inverkan av mikrovågor i rymden.

Mössen hölls i ett innovativt "Mouse Drawer System" (MDS) designad att ge dem optimala levnadsförhållanden. Camfil utvecklade fem olika typer av filter för detta MDS vilka förhindrade mikrobiologiska föroreningar i den luft som strömmade mellan ISS och MDS. Detta gjorde det möjligt att uppnå opåverkade forskningsresultat.

högsta renhetskrav för mikroelektronikindustrin

De mest avancerade anläggningarna inom mikroelektronikproduktion i världen använder Camfil Airborne Molecular Contamination (AMC) filtreringslösningar.

Oavsett om det är smartphones, datorer, tv-apparater, maskiner eller medicinsk utrustning innehåller alla dessa mycket komplexa, små mikrochips och halvledare.

De bearbetade komponenterna är så små och känsliga att de reagerar på kemiska föroreningar i omgivande luft. Syror, baser, kondensat och dopmedel ska absolut inte finnas inom tillverkningen av mikroelektronik. Således är AMC-filtrering i renrummet och för processutrustning absolut nödvändigt.

Camfils HEPA/ULPA filter tillverkas och testas individuellt i kontrollerade miljöer i våra ISO-9001 certifierade fabriker. Camfil kan som första företag inom branschen garantera att deras AMC produkter inte utsöndrar organiska ämnen från testaerosol och håller en hög partikelrenhet. Detta tack vare en unik skanningsutrustning framtagen specifikt för detta syfte till Camfils fabriker. 

Camfil var först ut med att testa samtliga ULPA-filter individuellt och är nu också den första aktör att testa 100% av alla AMC filter. 

 

Säkerheten först när vi skyddar luften

Mer än 90 kärnkraftverk i världen använder Camfils partikel- och gasfilter, filterhus och dämpare.

De förhindrar luftföroreningar. Även den absolut minsta koncentration av giftiga, farliga eller radioaktiva partiklar filtreras bort på ett säkert sätt. 

Camfils luftfiltreringssystem i kärnkraftsindustrin skyddar allmänheten och de anställda mot radioaktiva partiklar och gaser i luften.

Camfil grundades för över 50 år sedan som leverantör till kärnkraftsektorn och har oöverträffad erfarenhet inom detta område.