Renrumspaneler

Renrumspaneler

Våra HEPA- och ULPA-paneler med högsta avskiljningsgrad används som slutstegsfiltrering i applikationer innefattande allt från renrum inom mikroelektronikindustrin till läkemedelstillverkning och livsmedelsindustrin.

Camfil erbjuder ProSafe, FabSafe och energibesparande HEPA-paneler. Vårt breda sortiment av Megalam innefattar en mängd storlekar med tre olika djup (MD, MX och MG).

Standardstorlekar, hel- och halvmodul: 610x610 mm och 305x610 mm.
Finns tillgänglig i många olika storlekar, för mer information se produktinformation.
Djup: 66 mm, 90 mm och 110 mm (standard för filter med PU-packning).
Ram: aluminium eller metall
Media: glasfiber, membran eller sammansatt syntet och membranmaterial i flera lager.