Lager och distributionscenter

Lager & Distributionscenter

Luftkvaliteten är en starkt bidragande faktor till en friktionsfri distributionskedja. Balansera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av lagring och distribution med Camfils kontrollösning för inomhusluftkvalitet. Värna dina anställdas hälsa och säkerhet, och skydda emballage och värdefulla varor från att skadas.

Hur föroreningar påverkar lager och distributionscentraler

Lagerlokaler lagrar mer än bara varor. Damm, smuts och skadliga partiklar är mer regel än undantag för företag som hanterar logistik. Lagerlokaler i tätbefolkade områden orsakar luftföroreningar i och med frekventa leveranser från stora lastbilar och även båtar.

Vidare finns det flera källor till föroreningar utöver båt- och biltrafik - godshantering, sorteringsmaskiner, gatudamm, pollen och andra luftföroreningar måste också tas i beaktning. Bakterier, damm, virus och skadliga partiklar i luften kan orsaka kliande ögon, huvudvärk, täppta näsor och kan dessutom ge upphov till astma och irritation i luftvägarna. Här kan du se exempel hur vi hjälpt andra kunder att förbättra luftkvaliteten på deras lager och distributionscentraler och även få svar på vanliga frågor. 

Camfils luftrenare innebär fördelar för lager och distributionscentraler

CamCleaner™ är en serie patenterade luftrenare med de mest effektiva HEPA-filtren som finns på marknaden. De fungerar som ett komplement till befintliga ventilationssystem och ger lägre energikostnader, mer effektiv produktion och en hälsosammare arbetsmiljö genom att effektivt reducera damm, föroreningar och skadliga partiklar. Fördelarna blir bland annat:

  • En renare produktionsmiljö med färre avbrott
  • Mindre städning och kostnader i anslutning till detta
  • Lägre energikostnader och lägre underhållskostnader
  • Friskare anställda
  • Jämnare temperaturfördelning