Gasturbinfilter

Gasturbinfilter

Filtreringssystem för luftintag är avgörande för driften av gasturbiner. Människor andas ca. 27 kg luft per dag - en gasturbinmotor intar cirka 4,300 ton luft under samma period.

Om partiklar tar sig in i maskiner kan de orsaka erosion, avbrott eller korrosion på turbinens inre delar. För att undvika onödig skada på maskinen erbjuder vi gasturbinfilter som möter de stränga krav från orginaltillverkarna av gasturbiner, på sprängstyrka, partikelavskiljningsgrad och livslängd.
Det finns två huvudtyper av filtreringssystem, statiska och puls, också känd som självrengörande system. Filtrering sker i ett eller flera steg med ökande filtreringseffekter från Coarse upp till H13.
Snabblänkar

Påsfilter används vanligtvis som förfilter i luftintagssystem för gasturbiner för att avlägsna grövre orenheter/partiklar och fungera som sammanslagare för att avlägsna mindre vattendroppar från luftströmmen.

Kompakt eller miniveckade filter har en hög avskiljningsgrad i luftintagssystem, som används som andra- eller tredje stegs filtrering, beroende på gasturbinen i luftintagssystemet.

Våra kompaktfilter (boxtyp) kännetecknas av en lådformad robust design, hög avskiljningsgrad och lågt tryckfall, vilket gör dem till pålitliga och ett ekonomiskt fördelaktigt val för gasturbiner i tuffa, fuktiga klimat/miljöer.

Våra cylinder/patronfilter, både självrengörande med puls/tryckpulsmekanism och statiskt, finns tillgängliga i vertikal eller horisontell design för att passa ditt val av system.

Våra panelfilter används ofta som grovfilter eller förfilter i statiska luftintagssystem för gasturbiner. Deras huvuduppgift är att avlägsna större partiklar såsom pollen och andra grövre orenheter/partiklar (Coarse) såväl som vattendroppar.