Gasturbinfilter

Gasturbinfilter

Filtreringssystem för luftintag är avgörande för driften av gasturbiner. Människor andas runt 15 kg luft per dag medan en gasturbinmotor på 15MW intar motsvarande cirka 4,300 ton luft.

Om partiklar tar sig in i maskineriet kan de orsaka erosion, avbrott eller korrosion på turbinens inre delar. För att undvika onödig skada på maskineriet erbjuder Camfils gasturbinfilter som möter de stränga krav från gasturbintillverkare avseende sprängstyrka, partikelavskiljningsgrad och livslängd.

Det finns två huvudtyper av filtreringssystem, statiska filter eller filter i självrengörande system som pulsrensas med tryckluft. Filtrering sker i ett eller flera steg med ökande avskiljningsgrad från Coarse upp till T13.
Snabblänkar

Påsfilter används vanligtvis som förfilter i luftintagssystem för gasturbiner för att avlägsna grövre orenheter/partiklar och fungera som sammanslagare för att avlägsna mindre vattendroppar från luftströmmen.

Kompakt eller miniveckade filter har en hög avskiljningsgrad i luftintagssystem, som används som andra- eller tredje stegs filtrering, beroende på gasturbinen i luftintagssystemet.

Våra cylinder/patronfilter, både självrengörande med puls/tryckpulsmekanism och statiskt, finns tillgängliga i vertikal eller horisontell design för att passa ditt val av system.

Våra panelfilter används ofta som grovfilter eller förfilter i statiska luftintagssystem för gasturbiner. Deras huvuduppgift är att avlägsna större partiklar såsom pollen och andra grövre orenheter/partiklar (Coarse) såväl som vattendroppar.