Eurovent 4/23 - Välj rätt luftfilter

Publicerad den 3 september 2021

Hur gör man rätt filterval för en byggnad? I Europa hjälper Eurovent 4/23 -standarden användarna att enkelt välja rätt luftfilter baserat på två nyckelparametrar: utomhusluftvärdet (baserat på WHO:s riktlinjer) och typen av byggnad eller aktiviteter som utförs i byggnaden. Eurovent 4/23 ger rekommendationer om miniminivån för luftfiltrering för byggnader för att skydda sina användare från skadliga luftburna föroreningar.

Definitionen av utomhusluftkvalitet (ODA) 

Uteluftskvaliteten definieras baserat på Världshälsoorganisationernas (WHO) luftkvalitetsbestämmelser. Att bedöma byggnadens läge i förhållande till luftkvaliteten hjälper till att bestämma filtreringsnivån som krävs inuti byggnaden. I områden med ett lågt ODA-värde krävs en lägre minsta filtreringsnivå. Det finns många NGO-webbplatser som visar luftkvalitetsavläsningar live på olika platser.

Definition av tilluftskvalitet (SUP)

Att förstå tilluftskraven för en byggnad förstås bäst av byggnadstypen och de aktiviteter som äger rum i byggnaden. Eurovent 4/23 har skapat en SUP-guide (Easy Supply Air) som gör att du kan fastställa en byggnads krav baserat på en av fem nyckelkategorier som illustreras i bilden nedan.

Minimumkrav för filtrering

När uteluftsvärdet (ODA) och tilluftsvärdet (SUP) har bekräftats ger Eurovent 4/23 en värdetabell för beräkning av minsta filtreringseffektivitet för en byggnad.