Högtemperaturfilter

Högtemperaturfilter

Filter särskilt konstruerade för att skydda processer vid höga temperaturer. Sortimentet av högtemperaturfilter uppfyller de strängaste kraven, med bibehållen integritet och prestanda under extrema temperaturer. Våra högtemperaturfilter är testade enligt antingen ISO 16890 eller EN 1822.

Vårt sortiment av högtemperaturfilter skyddar allt från vanliga till ultrarena processer som verkar i höga temperaturer. Sortimentet är indelat i temperaturkategorier för upp till 120, 250 och 350 grader. Filtren används vanligen inom exempelvis fordons-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin.

Våra ISO 16890 klassade högtemperaturfilter används i färg- och lackeringsboxar inom fordonsindustrin.

Torrmjölksprocesser idag kräver vanligtvis högtemperaturfilter i både ISO 16890 klass och HEPA-filterklass för att tillverka säkra produkter för småbarn.

Inom läkemedelsindustrin installeras de mest avancerade HEPA-filtren i steriltunnlar och ugnar för att få sterila ampuller till medicinska produkter.
Snabblänkar

Det här är kompaktfilter för höga temperaturer som passar i installationer med drifttemperaturer upp till 120°C.

Dessa högtemperaturfilter av boxtyp efterlever de strängaste FDA GMP-kraven. Passar i installationer med driftstemperaturer upp till 250°C.

Dessa högtemperaturfilter av boxtyp efterlever de strängaste FDA GMP-kraven. Passar i installationer med drifttemperaturer upp till 350°C.