Standarder & Föreskrifter
Skydda anställda & miljön

Standarder & Föreskrifter

Om du arbetar med säkerhet eller underhåll i en anläggning känner du till de regler och föreskrifter som finns i Sverige för att skydda anställda och miljön mot skadligt stoft, damm, dimma och rök. Camfils experter och erfarenhet från olika projekt kommer att hjälpa dig att hitta rätt lösning för er anläggning som möter dessa standarder och föreskrifter, var du än befinner dig.

Läs mer

Länkar till institut för standarder & organisationer >>

Spara energi genom att se över dina filter i din fastighet

Välj rätt luftfilter med hjälp av livscykelkostnad, LCC

Created den 12 februari 2021

Den viktigast uppgiften för ett filter är att minska mängden partiklar och föroreningar i luften, men man bör också vara medveten om livscykelkostnaden. I vissa fall finns det möjlighet att göra stora energibesparingar utan att behöva påverka filtrets effektivitet.

Standarder och Foreskrifter Hallbarhet
Skillnaden mellan SS-EN779 och ISO 16890

Vi förklarar ISO 16890

Created den 1 februari 2021

Här kan du läsa om skillnaderna mellan ISO 16890 och tidigare standard EN 779. Vi förklarar hur filterklasser definieras samt hjälper er att förstå de olika begreppen.

Standarder och Foreskrifter

Val av filterklass enligt EN 16798-3

Created den 30 november 2020

EN 16798 är en ny uppdaterad standard med rekommendationer för ventilation och inomhusluftkvalitet, (tidigare EN 13779).

Standarder och Foreskrifter Luftkvalitet

Eurovent

Created den 31 januari 2019

The new Eurovent Classification is defined in Rating Standard RS4/C/001-2019 and covers all products in the scope of the Eurovent Certified Performance programme for Air Filters rated at 0.944 m3/s as nominal airflow.

Standarder och Foreskrifter

Chris Ecob om ISO 16890

Created den 27 november 2018

Chris Ecob, our IAQ expert, introduces the new ISO 16890 standard for testing and classification of air filters and offers interesting perspectives on the benefits for specifiers and users of filters.

Take a breath Standarder och Foreskrifter

Globala initiativ för att förbättra inomhusluftkvalitet (IAQ)

Created den 27 november 2018

Two important international initiatives are set to impact on filtration in the home and at work to protect occupants from poor indoor air quality (IAQ). Whether small or large, the end product of our air filters is clean air.

Standarder och Foreskrifter Luftrenare Luftkvalitet

Globala initiativ för att förbättra inomhusluftkvalitet (IAQ)

Created den 27 november 2018

Following the launch of the UK government's Clean Air Strategy 2019, Camfil welcomes its recognition of the effect of Indoor Air Quality on people's health.

Standarder och Foreskrifter

PM1 - det nya fokuset för att skydda människors hälsa

Created den 27 november 2018

Ambient air quality has improved considerably in the last few decades by a range of measures. However, there is convincing evidence that current levels of air pollution still pose a considerable risk to human health.

Take a breath Standarder och Foreskrifter

Vad är PM1?

Created den 27 november 2018

Humans eat 1kg of food each day, drink 2,5 kg of fluids and breathe more than 15kg of air per day. We take care about the food we eat and the water that we drink, but rarely do we consider the air we breath. Find out more with our Take A Breath infographics.

Take a breath Standarder och Foreskrifter