Varför ren inomhusluft bör vara ett av dina nyårslöften

Nyårslöften är mål och löften om att få till en förändring i livet som man lovar sig själv varje år.

Att börja ett nytt år med nyårslöften om att förbättra sin hälsa är du knappast ensam om. Alla vill börja träna, yoga, äta bättre men ingen tänker på andas "ren luft". Människor ignorerar ofta vikten av ren luft som krävs för att kunna genomföra dessa nyårslöften på bästa sätt. Faktum är att luftkvaliteten i ditt hem eller inomhus kan vara mindre bra och särskilt under vintermånaderna.

Så, vad händer under vintermånaderna med inomhusluften? Ett fenomen som kallas 'temperaturinversion' är vanligare på vintern. Det är här temperaturen ökar med höjden, vilket kan förvärra luftföroreningar utomhus.

Det molniga vädret som är vanligt under de kallare månaderna tenderar att fånga föroreningar under molnen med varm luft som ett lock som täcker och fångar föroreningar närmare marken. Utomhusluften kan ha en betydande inverkan på luftkvaliteten inomhus. 
Exempelvis kan vissa föroreningar, såsom ozon och kvävedioxid som finns i avgaser från fordon, reagera med "avgasning" från byggnadsmaterial och möbler samt med rengöringskemikalier, vilket skapar formaldehyd som gör inomhusluften ännu mer giftig.

Det är inte bara utomhusluften som påverkar kvaliteten på inomhusluften. Saker vi många gör inomhus till vardags kan också släppa ut föroreningar i hemmet. Till exempel frigörs rök från brinnande ljus, uppvärmning (särskilt med vedeldade spisar) och matlagning, vilket kan påverka vår hälsa. British Lung Foundation (BLF) varnar för att uppvärmning och tillagning kan frigöra två typer av föroreningar - partiklar (mikroskopiska partiklar av damm och smuts i luften) och gaser (inklusive kolmonoxid, kväveoxider och svaveldioxid). Exponering för någon av dessa föroreningar kan leda till lung- och hjärtsjukdomar.
BLF varnar: ”När dessa föroreningar exponeras inomhus är det viktigt att släppa in frisk luft utifrån för att späda ut och ta bort dem. Det är därför gasvärmare och spisar som har rök, skorsten eller annan typ av luft som tillåter förorenad luft ut ur ditt hem är bättre för lunghälsan. "

Det är viktigt att vara vaksam för att upprätthålla en god hygien inomhus året runt. Det är extra viktigt under de kalla vintermånaderna när vi fryser mer och vårt beteende inomhus ändras. 

Till exempel måste skorstenar från vedeldade spisar och eldstäder rengöras och regelbundet kontrolleras av en sotare. Andra viktiga åtgärder inkluderar:

  • Se till att enheter med gas underhålls och att service på dessa utförs av en certifierad ingenjör minst en gång om året.
  • Använd alltid en spis i enlighet med tillverkarens anvisningar och elda bara med tillåtna bränslen, inklusive "Ready to Burn" -loggs(1).
  • Installera en avgasfläkt om du har gasspis och använd alltid den. Installera larm för både rök och kolmonoxid.
  • Undvik spray där det är möjligt. Överväg istället att använda fasta eller flytande rengöringsprodukter. 
  • Ventilera hemmet på ett lämpligt sätt och öppna alltid ett fönster vid rengöring eller inredning.
 

Om du verkligen vill säkerställa säkerheten – speciellt om det finns personer i hemmet med allergi – överväg då en luftrenare. Något du också bör vara uppmärksam på när du t.ex. går på gymmet, yoga eller på ett gruppträning pass för att hålla fokus på ditt nyårslöfte, kontrollera då också att anläggningen har ett lämpligt luftreningssystem.

 

Källa: http://woodsure.co.uk/firewood-ready-to-burn/ (1)

Publicerad den 13 januari 2020