Den svenska regeringen tar historiska steg för att förbättra bostadsområden med bättre ventilation och filtreringslösningar.

I sitt budgetförslag för 2018 kommer den svenska regeringen att vidta åtgärder för att förbättra inomhusmiljön i svenska bostäder. Förbättrad yrkeskompetens är plattformen, och bättre ventilation och filtreringsteknik är medlet.

Budgetåtgärden markerar i huvudsak det första försöket från en nationell regering att officiellt erkänna att bättre ventilation och hög inomhusluftkvalitet (IAQ) är ett sätt att skydda folkhälsan. Som marknadsledande inom renluftslösningar välkomnar Camfil det här banbrytande initiativet tillsammans med Svensk Ventilation, organisationen som verkar för HVAC-branschen. 

Regeringen föreslår en tilldelning på 16 miljoner kronor under 2018 and 28 miljoner kronor under de följande tre åren, främst för att öka kunskapen om behovet av ren inomhusmiljö i bostäder. Andra budgeterade åtgärder innefattar inrättandet av ett kompetenscenter för hälsosammare bostäder och att följa upp en tidigare rikstäckande studie om energianvändning och inomhusmiljö. 

Camfil-projekt i fokus

För att ge ett konkret exempel på hur stadsliv kan förbättras med den senaste ventilations- och filtreringstekniken mötte Peter Eriksson, Sveriges minister för bostäder och digital utveckling med Camfil och representanter från Svensk Ventilation sent i september för att besöka en referensinstallation i Stockholms city. 

Den här bostadsbyggnaden har ett modernt ventilationssystem med Camfils luftfilter för att förbättra inomhusluftkvaliteten (IAQ) och skydda de boende från partikelluftföroreningar som genereras från fordonstrafik. Byggnaden är beläget på den mycket trafikerade Hornsgatan som ingick i en tidigare pilotstudie utförd av experter från Camfil och Sveriges ventilationsbransch. 

"HVAC-installationen vid Hornsgatan visade ministern hur byggnadsägare effektivt kan skapa hälsosammare inomhusmiljö genom att rengöra luften i känsliga miljöer som har höga partikelhalter. Genom att installera centralluft- och värmeåtervinning, med ventilationssystem utrustade med klass F7 luftfilter (ePM1> 60 % enligt nya standarden), så minskar tilluftens partikelhalt med hälften, jämfört med den förorenade luften på gatan." säger Britta Permats, VD för Svensk Ventilation. 


HÄLSOFÖRDELAR MED FILTRERING 

Människor i många länder spenderar upp till 90 procent av sitt liv inomhus, andas upp till 15 kg luft per dag, och i väldigt förorenade områden andas de in in mer än 25 miljoner partiklar i varje andetag. De här partiklarna kan blandas med de partiklar som finns inomhus och bli än mer aggressiva och skadliga, vilket gör inomhusluften upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. 

"I luftbehandlingsystem kan man stoppa en betydande del av dessa skadliga luftpartiklar med rätt luftfilter och effektivitet ämnade för de aktuella partiklarna." säger Anders Hedström, expert på inomhusluftkvalitet på Camfil. "Installationen på Hornsgatan visar tydligt att hälsofördelarna för stadsbor är påtagliga och väl dokumenterade idag. Vi hoppas att våra forskningsresultat kommer att leda till ytterligare åtgärder för att öka den professionella och offentliga kunskapen om vikten av bra ventilation och luftfiltrering i bostäder och i kommersiella och offentliga byggnader."

"Regeringar och beslutsfattare måste ägna mer uppmärksamhet åt de ultrafina partiklar inom PM1-spektrumet eftersom dessa små luftburna partiklar är de skadligaste för människors hälsa - faktiskt betydligt mer skadliga än PM2,5 och PM10." fortsätter Anders Hedström. "Partiklar i PM1-spektrumet tränger in i den allra finaste strukturen i våra lungor, vilket senare kan påverka stora organ som hjärta, hjärna och lever."

Det större fokuset på de negativa effekterna av PM1 kommer att kräva effektivare filtrering för att avlägsna dessa submikrona partiklar i ventilationsluft, speciellt i urbana miljöer med allvarliga luftföroreningar. Projektet på Hornsgatan visar att detta är möjligt. 

"I åratal har Camfil varit djupt involverade i en rad olika aktiviteter för att förklara vikten av luftfiltrering för inomhusluftkvalitet (IAQ) och hälsa. Vi arbetar nära våra intressenter för att visa hur IAQ och energieffektivitet kan bli bättre med effektiv luftfiltrering. Vi utbildar även allmänheten om luftföroreningar och IAQ med vår europeiska Road Show-trailer (rullande utställningslabb) och Take a Breath-kampanj. Det är därför mycket glädjande att se att den svenska regeringen är den första i världen som planerar för budgetåtgärder för att förbättra folkhälsan med bättre ventilation och luftfiltrering." säger Anders Freyschyss, tidigare EVP Global standardisering och Hållbarhet på Camfil. 

"En ventilationslösning som liknar den på Hornsgatan är för närvarande relativt ovanlig i flerfamiljsbostäder, men vi hoppas att regeringens nya satsning blir ett steg i rätt riktning. Vi måste undvika att upprepa misstagen som gjordes på 70-talet och för att lyckas med det är kunskap och rätt materialval vägen framåt." fortsätter Britta Permats, VD Svensk Ventilation 

"Vi upplever en byggboom i Sverige och det finns brist på arbetskraft, därför finns en stor risk för att nya hälsoproblem med inomhusluft skapas. Vi vill motverka en negativ utveckling tidigt och därför behöver vi också titta på äldre hem med enkla metoder, som luftintag genom fönster", säger Peter Eriksson, svensk minister för bostäder och digital utveckling 

Publicerad den 27 november 2018