Megalam EnerGuard
Built Tough to Protect Operations and Save Energy

Megalam EnerGuard

Megalam EnerGuard är den senaste utvecklingen av renrumspaneler. HEPA/ULPA-filtret har utvecklats av Camfil specifikt för reglerad renrumsindustri genom flera års
forskning och applikationstest.

MAGIN LIGGER I NYTT MEDIA

Camfils Megalam EnerGuard använder de bästa funktionerna av alla HEPA-mediatyper. EnerGuard sammanför egenskaperna för lång livslängd hos glasfiber med mebranmediats låga energiförbrukning för att säkerställa optimal prestanda.

UNIKT FILTERMEDIA SOM TAGITS FRAM EFTER ÅR AV KONTINUERLIG FORSKNING & UTVECKLING

Camfils EnerGuard-media är motståndskraftigt mot skador under hantering och i drift samtidigt som det fortfarande håller den höga avskiljningsgrad som krävs för att upprätthålla nivåer för ISO-renrumsklasserna.

PASSAR ALLA BEFINTLIGA INSTALLATIONER

Direkt utbytbara i befintliga filterapplikationer, vilket inte kräver några förändringar av andra filterkomponenter eller material. Även installtions-, test och valideringsprocesser kan förbli oförändrade.

Vad gör EnerGuard till det självklara valet?

Robust KonstruKtion

Du kan räkna med 0 % installationsfel.

Filtrets robusta konstruktion minskar avsevärt risken för produktskador och dyra driftstopp. Filter som skyddas från skador under transport, installation och hantering bidrar till
ökad produktivitet och renrummets förbättrade driftsekonomi.

 

LÅng LIVSLÄNGD

Livslängden motsvarar HEPA-filter med glasfibermedia; två till tre gånger längre än filter med membranmedia när det periodvis belastas med aerosol. Megalam EnerGuard
har tredimensionellt media med djup som ökar den effektiva filtreringsytan och uppfångandet av partiklar. Mediadjupet bidrar till ett konstant lågt tryckfall och förlänger perioden mellan
filterbytena.

 

EnergIBESPARINGAR

Besparingar på 30-50 % jämfört med traditionella HEPA-filter med glasfiber.

Camfils nya filter EnerGuard är specifikt utformat och testat för att säkerställa lägsta möjliga energiförbrukning. 

PROCESSÄKERHET

Certifierad för Life Science och livsmedelsindustrin.

När du ser symbolen ProSafe kan du vara säker på att filtermaterial och tester uppfyller höga krav på säkerhet, spårbarhet och kontroll.

SKYDDA PROCESSERNA

Finns tillgänglig i samtliga avskiljningsgrader som krävs för nuvarande verksamheter.

Sortimentet innefattar H13, H14 och U15.

Specifika media utvecklade för Life Science och mikroelektronikindustrins individuella krav.

UTVECKLING

Innovation är något som ingår i Camfils dagliga processer.

Vid framtagning av Megalam EnerGuard utnyttjades Camfils R&D-kapacitet till fullo för att ge marknaden den senaste tekniken inom HEPA-filtrering. 

 

 
 
 

MEGALAM ENERGUARD TOTAL ägandekostnad (TCO)

FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET, VARAKTIGHET, OCH FÖRLÅTANDE I SIN HANTERING

Skydda er verksamhet, produkter och personal från oavsiktliga filterskador. Megalam EnerGuards robusta konstruktion minskar risken för partikelläckage som kan uppstå vid slitage och skador på filtermedia, vilket är vanligt vid felaktig hantering under installation och validering.

Vanligtvis måste 3-20 % av HEPA-filter med glasfibermedia bytas ut vid installationen på grund av felaktig hantering. Med Megalam EnerGuard minimeras risken för extrakostnader för att ersätta skadade filter eller behov av extra filter i reserv, men framförallt reduceras tiden då renrummet är ur drift i väntan på installering av nytt filter och ny validering.

HUR MYCKET Kan DU SPARA MED Megalam EnerGuard?

*** Please make a selection ***
*** Please provide a valid number ***
*** Please provide a valid number ***
 
 
 

MEGALAM ENERGUARD JÄMFÖRT MED aLTERNATIVEn

TCO UR ETT HELHETSPERSPEKTIV

När man talar om den totala ägandekostnaden för ett filter är det vår uppfattning att man inte bara ska titta på filterkostnaden vid installation och byte, utan även energikostnaden samt tillhörande kostnader för arbete och avfallshantering. Megalam EnerGuard erbjuder lägsta totalkostnaden för samtliga HEPA-filterpaneler på marknaden.

TCO BESPARINGAR UPP TILL 40%

Totalkostnaden avser den totala ägandekostnaden relaterat till filter under en fastställd livstid (i det här exemplet 10 år). Totalkostnaden redovisar filterkostnader, filterbyten, energikostnader, arbete
och avfallshantering. Megalam EnerGuard kan uppnå
30 % besparingar för glasfiber och 40 % för  membranmedia.

 
 
 

PROSAFE står för PROCESSäkerhet — DIN PROCESSÄKERHET

Renrumsindustrin möter tuffare krav än någonsin att uppnå ren luft. Var noga vid val av luftfilter. Filtret ska kunna skydda dina produkter från partiklar och förhindra att oönskade ämnen tar sig in i din process.

När du ser ProSafe-symbolen vet du att filtret har tillverkats av testade material som erbjuder maximal processäkerhet. Det finns fullständig spårbarhet för material och processer.

 • Konstruerad för processäkerhet
 • Varje filter skannas och läckagetestas i fabrik
 • Godkänd för kontakt med livsmedel enligt EG1935/2004
 • Godkänd enligt ISO 846 (mikrobiellt inert)
 • Fukt- och korrosionsbeständig i enlighet VDI6022 för hygienisk ventilationsdesign
 • Kemisk resistens mot vanligt förkommenade rengöringsmedel
 • Material fria från formaldehyd, ftalat och bisfernol A (BPA)
 
 
 

Megalam EnerGuard utveckling

globe

GLOBALT R&D-NÄTVERK

Innovation är något som ingår i Camfils dagliga processer.
Våra sex R&D-center runt om i världen gör det möjligt för
oss att ständigt arbeta med utveckling av det senaste inom
filtreringsteknik. Vid framtagning av Megalam EnerGuard
utnyttjades Camfils R&D-kapacitet till fullo för att ge
marknaden den senaste tekniken inom HEPA-filtrering.

Icon test check

Långtidstest för HEPA-FILTER

Vid utveckling av Megalam EnerGuard byggdes en ny
testrigg för långtidstest av HEPA-filter. Detta för att ge en
vetenskapligt avancerad analys av livslängden nära verkliga
driftförhållanden. I denna testrigg går det att styra luftflöde,
partikelbelastning, temperatur och luftfuktighet. Filtrena kan
utsättas för belastning och läckagetest liksom många andra
variabler som påverkar filterlivslängden.

Test, förvärv och uppgraderingar

Camfil har under flera decennier varit marknadsledande genom forskning och applikationstest samt förstärkt sitt tekniska ledarskap med aktuella förvärv och uppgraderingar av utrustning.

 • Utrustning för belastning med partiklar och aerosol:  
  påskyndar processen för igensättning vid plantest av mediaprover.
 • Kammare för urladdning av mediaprov:
  för analys av mediaprovernas prestanda.
 • Aerosolspektrometer: 
  använder laser för att fastställa aerosol- och partikelföroreningar.
 • Automatiserad filtertest:
  mäter avskiljningsgrad och MPPS.
 • Svepelektronmikroskop (SEM): 
  undersöker material ner till nanometerstorlekar.
 • Gaskromatograf: 
  med kapacitet att analysera och separera olika ämnen i gasfas. Instrumentet analyserar även avgasning från material med olika egenskaper.
Publicerad den 5 mars 2020