Skyddade kritiska verksamheter hos läkemedelstillverkare

Skyddade kritiska verksamheter hos läkemedelstillverkare

Publicerad den 24 juni 2021

MEGALAM® ENERGUARD. ETT ROBUST HEPA-FILTER SOM RESULTERAR I NOLL INSTALLATIONSFEL OCH BETYDANDE ENERGIBESPARINGAR

Företagsprofil

Ett framstående internationellt biofarmaceutiskt företag med betydande tillverknings- och FoU-kapacitet, känt för dess utveckling och produktion av injicerbara läkemedel.

SITUATIONEN

Utöver produktionsområdena filtrerades företagets forsknings- och produktutvecklingslaboratoriums lufttillförsel genom takmonterade HEPA-filter, tillverkade av glasfibermedia. Varje HEPA-filterutrymme i anläggningen utsattes för stränga kontroller och procedurer på plats för att begränsa eventuella skador på den känsliga rumsmiljön, utrustningen och produkterna. Företaget upplevde emellertid fel från tid till annan på grund av läckage i glasfibermediet. Filterskador orsakade läckage, som gjorde att ofiltrerad luft läckte in i det kritiska utrymmet. Skadorna orsakade inte bara läckage, utan också kostnader för ersättning av filter samt tidskrävande och kostsamma dokumentations- och certifieringsprotokoll.  Vetskapen om att upptäckten av skadade HEPA-filter efter installation var kostsam, tvingade tillverkaren att noggrant inspektera alla nya filter som levererats och kassera alla enheter som visade på skador transporten. Installationsprocessen synades noggrant, och filtren kasserades varje gång eventuella skador upptäcktes. Påträffades någon vidröra filtermediat kasserades även det. På grund av denna obligatoriska process blev bortfallet av filter ca 5-10 % – betydligt mindre kostsamt än filterbyte efter installation. Trots den kostsamma processen identifierades ändå fel på filter som inträffade efter installationen. Anledningarna var inte alltid var självklara, men man misstänkte att skada på filtrets glasfibermedia sannolikt uppstod på grund av oavsiktlig kontakt under vanlig rums- och utrustningsrengöring. Åtgärder behövde vidtas för att upprätthålla integriteten i företagets forskningsprojekt och adressera vikten av den ekonomiska och tidsmässiga förlusten för varje skadat filter.
De nya, robusta filtren har inneburit stora besparingar tack vare noll installationsfel och eliminering av oplanerade filterbyten – och energibesparingarna kontra glasfiber är ”pricken över i”.

Åtgärden

Företaget diskuterade situationen med Camfil och hade förfrågningar om traditionella filter med glasfibermedia. Camfil föreslog Megalam EnerGuard HEPA-filter av paneltyp med nyutvecklad polymerfiberteknologi och hög stofthållningsförmåga för lång livslängd. Varje enskilt filter testas och certifieras till minst 99,995 % och är specifikt utformat för att vara oljeaerosoltolerant för tillämpningar inom biovetenskapområdet. 

RESULTatet

Labbet behövde 45 stycken 2×4 gelförseglade filter, skickat med lastbilstransport. När lasten mottogs gjorde man en stor inspektion och inga filter avvisades p.g.a. transportskador. Underhållsansvarig chef rapporterade att inget av filtren uppvisade skador vid installationen tack vare EnerGuards robusta konstruktion.