Ingredienser och damm

Ingredienser och damm

Camfil blev kontaktade av en kanadensisk leverantör som gör kakor och bakverk i fransk och asiatisk tappning. Ingredienserna fraktas till restauranger och livsmedelsbutiker i hela Nordamerika. Varför de kontaktade oss var för behovet av en stoftavskiljare. Kriterierna för stoftavskiljaren var att den skulle klara att fånga upp damm från mjöl, socker samt torrt damm från ingredienser från bakningsprocessen som sker i stora mixers och maskiner.

Det luftburna dammet som skapas under dessa processer är lätt, fint och har explosiva egenskaper. Förutom dammens explosiva egenskaper inkluderar det även andra problem så som anställdas hälsa och säkerhet, kontaminering av produkter och problem och fel med tillverkningsutrustningen som orsakats av det luftburna dammet. Den befintliga stoftavskiljaren som fanns på plats var för liten, bristfällig konstruktion och med kort filterlivslängd.

Camfil utvecklade en plan som inkluderade Gold Series-serien (med 16 patronfilter) i kombination med olika tillbehör för dammuppsamling, inklusive utsugsarmar avsedda för livsmedel. Ändringar gjordes på processutrustningen och arbetsflödesmetoderna justerades för att minska och eliminera större damm.

Gold Series bidrog till att skapa en säker, ren och effektiv arbetsmiljö för de anställda. Gold Series stoftavskiljare hjälpte också företaget att få de certifieringar de behövde.

Enligt ägaren var en av de största förändringarna att "de anställda inte längre måste bära ansiktsmasker när de arbetar och att avfallet har minskat".

Gold Series installerades parallellt med det befintliga systemet igång och utan att avbryta arbetsflödet för livsmedelsproduktionen. Gold Series stoftavskiljare arbetar effektivt under två arbetsskift sju dagar i veckan.

Publicerad den 21 april 2020