Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras av FN såsom utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. År 2015 enades världens ledare om 17 hållbarhetsmål. Dessa mål ska minska fattigdom, orättvisor och klimatförändringar och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Vi på Camfil Svenska AB har identifierat sex mål som vi känner är mest relevanta för vår verksamhet och som gör det möjligt för oss att bidra på ett meningsfullt sätt. Vi kommer under året berätta mer om vårt arbete kopplat till dessa mål.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Hållbar konsumtion och produktion är ett av de mål som är kopplat direkt till Camfils och våra leverantörers verksamhet.

När vi gör en LCA-analys (Life Cycle Assessment) på våra luftfilter ser vi att Camfils egna tillverkningsprocess är den absolut minsta delen av produktens miljöpåverkan.

Men om vi exempelvis tittar på tillverkning av filtermedia (filtreringsmaterialet), som sker hos våra leverantörer, så ser vi att vi bidrar till deras miljöpåverkan i och med att det är vi som konsumerar materialet. Att då reducera det spill eller kassationer som uppstår i vår process är förstås också viktigt. Att tillverka material som inte används är att använda naturresurser, energi och transporter i onödan.

För att kunna analysera vilka kassationer och kassationsorsaker vi har i de olika processerna började vi för några år sedan med att mäta mediautnyttjandet. Att mäta ger fokus vilket gör det enklare att förbättra.

Vi jobbar med att minska vår energiförbrukning i form av närvarostyrning, ventilationsstyrning , LED-belysning och i samband med det miljömärkt el och närproducerad förnyelsebar värme från lokala närvärmeverk. Ni som har besökt vårt lager i Trosa vet att vi har installerat golvvärme och luftrenare, inte bara för att spara energi utan även för att få en ren och behaglig miljö.

Att fortsätta arbetet med att utveckla våra produkter för att minska deras miljöpåverkan är också en viktig del av arbetet. Produkter med låga tryckfall och lång livslängd samt öka användandet av förnyelsebara eller återvunna material.

Det är inte bara arbetet med att minska vårt avfall som vi ser över, utan även möjligheten att använda det till något annat. Exempelvis så har vi under det senaste året skickat vårt plastemballage till vår leverantör av plastpåsar som då kan återanvända det i våra returpåsar. Ett annat exempel är vårt isoleringsspill som tidigare var det enda avfall som vi skickade till deponi. Nu skickar vi det istället till en leverantör som kan använda det i sin process för framtagande av ny isolering.

Det här är några exempel på hur vi arbetar med Hållbar konsumtion och produktion. Vi arbetar nära våra leverantörer och kunder för att fortsätta förbättra och minska vår miljöpåverkan. Det är ett ständigt pågående arbete som vi arbetar aktivt med.
Publicerad den 22 juni 2020