AIR POLLUTION CONTROL & HÅLLBARHET

AIR POLLUTION CONTROL & HÅLLBARHET

Camfil Air Pollution Control (APC) utvecklar och tillverkar damm- stoft- och rök- avskiljare för industriell luftrening. Dessa luftreningssystem används inom en rad olika användningsområden och industrier som t.ex. metallbearbetning, läkemedel, fordon, livsmedel och gruvdrift. Många tillverkningsprocesser skapar damm, rök eller dimma som kan skada medarbetarnas hälsa och resultera i att maskiner och annan utrustning blir mindre produktiva.

HUR LÖSNINGAR FRÅN CAMFIL AIR POLLUTION CONTROL FRÄMJAR RENARE, MER HÄLSOSAMMA ARBETSMILJÖER

Vi hjälper våra kunder att bli ”gröna” genom att optimera kvaliteten på inomhusluften, vilket hjälper dem leva upp till att följa säkerhets- och miljöföreskrifter och förhindrar att höga halter av föroreningar släpps ut i utomhusmiljön. Våra system bygger på de senaste teknikerna inom filtrering, som kombinerar den högsta reningseffektiviteten med lång drift och låg energikostnad.
ANDRA HÅLLBARHETSRELATERADE FÖRDELAR:
Hjälp med att förhindra hälsoproblem orsakade av damm, stoft, rök,  brand och explosioner
Förhindrande av säkerhetsrisker, som till exempel fallolyckor och siktproblem, orsakade av så kallat störande damm och dimma på arbetsplatsen
Minskat obehag för medarbetarna orsakade av allergener som finns i processer samt skydd av värdefull utrustning mot kontaminering
Möjlighet för företag att uppfylla både lokala och nationella luftkvalitetskrav både inomhus och utomhus
 

INDUSTRIELL LUFTFTRENING – FLAGGSKEPPSPRODUKT

Camfils stoftavskiljare Gold Series X-Flo är en stoftavskiljare i världsklass som hanterar alla typer av giftigt och brännbart damm och ångor, inklusive fint, fibröst och kraftigt damm. Systemet bearbetar damm med maximalt luftflöde och rejäl filtrering samtidigt som det erbjuder en mer effektiv energianvändning. Luften som levereras från en Gold Series-uppsamlare har testats och visat sig överträffa den luftkvalitet som krävs i de flesta sjukhusrum.

Gold-serien använder vår patenterade Gold Cone™ filterpatron för att leverera ren luft och lång livslängd samtidigt som stoftavskiljaren är den mest platseffektiva stoftavskiljaren på marknaden. Det gör det möjligt för de flesta anläggningar att minska antalet filter som behövs med fördelen av färre filterbyten. Filtrets innovativa konform utökar filtrets area, vilket möjliggör en minskning av antalet filter med minst en tredjedel.

 

Publicerad den 10 maj 2021