Gasturbiner
Luftfilter & akustiska lösningar

Gasturbiner

Utrustning för gasturbiner är kritiska delkomponenter som tar in stora mängder luft. En gasturbin tar till exempel in 98 % luft och 2 % bränsle. Luftkvalitet är kritisk för utrustningens prestanda samt livslängd och har direkt påverkan på tillgänglighet, tillförlitlighet och lönsamhet. Oavsett om du driver en gasturbin, ett vindkraftverk, en stor industriell luftkompressor eller annan gasturbin så kommer högkvalitativ luftfiltrering snabbt ge dig fördelar för resultatet.

Miljö- och driftsförhållanden kan variera drastiskt från plats till plats. Därför bör den önskade filterlösningen inte bara vara effektiv utan också anpassad till lokala förhållanden och utmaningar. Följande artiklar ger inblick och erfarenheter inom ett brett utbud av ämnen som hjälper er förbättra er övergripande verksamhet.

upgrade gt filtration to slash carbon emissions per mwh produced 

Upgrade GT filtration to cut carbon emissions per MWh produced

Gasturbiner
kundcase - pappersbruk använder sig av Camfils gasturbiner

Gasturbiner andas nytt liv

Flera pappersbruk hanterar kombikraftverk där de driver 44 MW gasturbiner med höga tillgänglighetskrav (8500 timmar/år). I ett försök att öka gasturbinernas prestanda ombads Camfil Power Systems att optimera det befintliga filtreringssystemet för tre pappersbruk.

Kundcase Gasturbiner

Camfil provides high efficiency air filtration solution for EPR nuclear power station with an aim to reduce carbon emissions

Hinkley Point C in Somerset, United Kingdom is amongst the safest and most efficient nuclear power generator that is type of a Pressurised Water Reactor (PWR). With hundreds of megawatts electrical production in planning, safety of the process becomes a key concern.

Kundcase Gasturbiner Hallbarhet

Camfil & Solar Turbines Collaborate On Designing A New SOLUTION 

Case Study: The units are exposed to harsh environmental conditions that lead to spikes in pressure drop (dP) and excessive engine degradation from fouling and corrosion. As a result, the customer was forced to schedule unwanted shutdowns for maintenance.

Kundcase Gasturbiner

CamGT 4v300

Case Study: Noise complaints from neighboring communities prompted the plants to evaluate a noise-reducing filtration system.

Kundcase Gasturbiner

Hänsyn till salt & korrosion

Gas Turbine Application: Do you operate in a coastal or offshore site? Unfortunately, you probably have to deal with corrosion related issues. You can, however, operate corrosion-free if you take the right measures.

Gasturbiner

Hur man väljer rätt filtreringslösning  

Turbomachinery: Air inlet filtration systems should be designed to suit the environment. Because of market pressures, a general design has been used in widely varying environment conditions. Before making your purchase, get an assessment.

Gasturbiner

Strategier för filterbyten

Gas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.

Gasturbiner

High Performance GTC Media Filters For Humid Conditions

Case Study: Huadian Beats The Heat With Camfil. An upgrade to the CamPulse GTC filters maximised availability during the critical heating season for a Huadian plant, located in the Tianjin development zone in China. The original system could not perform during peak season.

Kundcase Gasturbiner

Dalkia Upgrades To EPA Class

Case Study: Camfil Wins Dalkia Over Four Competitors. Dalkia designed 12 testing benches to compare four air filtration combinations on three sites in France with different operating environments. Four competitors were free to select their best combinations.

Kundcase Gasturbiner

Tata Power Trombay Retrofit

Case Study: Retrofit Solutions For Tata Power Ltd. Based on the site survey, Camfil proposed replacement of the pulse filter system with a three-stage static/barrier filter system, considering the local environment filled with refineries and a thermal power plant nearby.

Kundcase Gasturbiner