Insights
Utbilda. Inspirera. Kommunicera.

Insights

Camfils kunskapsbank är ett nav för branschinformation, företags- och kundprojekt samt kundcase. Utforska innehållet med kollegor, vänner och familj eller dela på sociala medier.

Camfil välkomnar den nya energi- och effektivitetsklassificeringen av luftfilter som introducerats av Eurovent Certita Certification. Eurovent Energiklassificering 2019, som trädde i kraft den 1 januari, är baserad på ISO 16890:2016, den internationella standarden för partikelfiltrering i byggnader som ersatte den tidigare standarden, den 1 juli 2018.

Enligt den nya Eurovent-klassificeringen har kraven på energieffektivitet ökat, vilket innebär att många filter som tidigare klassats som A + har nedgraderats till A, vilket tvingar tillverkarna att förbättra filtrets prestanda och följa den allmänna utvecklingen inom industrin sedan den ursprungliga energiklassificeringen introducerades år 2015.

LÄS MER 

Video

Hitta en lösning

Camfil erbjuder ett brett sortiment av produkter speciellt framtagna för olika miljöer. Här hittar du några av de vanligaste problemen som man kan stöta på och se hur man kan lösa dem. Hur kan vi hjälpa dig?