Därför borde ren inomhusluft vara ett av dina nyårslöften

Publicerad den 5 januari 2023

Nyårslöften inkluderar ofta friskvård och ett hälsosammare liv. Vad kan vara en bättre investering i ditt eget välbefinnande än att andas ren och hälsosam luft?

Kanske funderar du på en livsstilsförändring som att börja yoga eller investera i din hälsa i allmänhet. Vad händer om du, till din lista av nyårslöften, även lägger till att andas ren luft? Vi tänker sällan på luften vi andas eftersom den är osynlig. Men i själva verket kan ren luft hjälpa dig att lyckas med dina andra hälsosamma mål. Låt oss ta träningen som exempel – om du andas in frisk och ren luft kommer det inte in lika mycket luftföroreningar i din kropp, vilket bland annat direkt påverkar förmågan att ta upp syre. Därför är det värt att investera i inomhusluftens kvalitet, för särskilt under vinterhalvåret kan den till och med vara av lägre kvalitet än utomhusluften.

Så vad händer med inomhusluften under vintermånaderna? Ett fenomen som kallas "temperaturinversion" är vanligare på vintern. Det är här temperaturen ökar med höjden – och kan förvärra luftföroreningarna utomhus.

Det molniga vädret som är vanligt under de kallare månaderna tenderar att fånga föroreningar under molnen, den varma luften fungerar som ett lock och fångar föroreningar närmare marken. Föroreningar i utomhusluften kan därför ha en betydande inverkan på inomhusluftens kvalitet. 
Exempelvis kan vissa föroreningar, såsom ozon och kvävedioxid som finns i avgaser från fordon, reagera med "avgasning" från byggnadsmaterial och möbler samt med rengöringskemikalier, vilket skapar formaldehyd som gör inomhusluften ännu mer giftig.

Det är inte bara utomhusluften som påverkar kvaliteten på inomhusluften. Sådant vi gör inomhus till vardags kan också släppa ut föroreningar i hemmet. Till exempel frigörs rök från brinnande ljus, uppvärmning (särskilt med vedeldade spisar) och matlagning, vilket kan påverka vår hälsa. British Lung Foundation (BLF) varnar för att uppvärmning och tillagning kan frigöra två typer av föroreningar - partiklar (mikroskopiska partiklar av damm och smuts i luften) och gaser (inklusive kolmonoxid, kväveoxider och svaveldioxid). Exponering för någon av dessa föroreningar kan leda till lung-, hjärt- och kärlsjukdomar.

BLF varnar: ”När dessa föroreningar exponeras inomhus är det viktigt att släppa in frisk luft utifrån för att späda ut och ta bort dem. Det är därför gasvärmare och spisar som har rök, skorsten eller annan typ av luft som tillåter förorenad luft ut ur ditt hem är bättre för lunghälsan. "

Det är viktigt att hålla god kvalitet på inomhusluften året runt

Till exempel måste skorstenar från vedeldade spisar och eldstäder rengöras och regelbundet kontrolleras av en sotare. Andra viktiga åtgärder inkluderar:

  • Se till att enheter med gas underhålls och att service på dessa utförs av en certifierad ingenjör minst en gång om året.
  • Använd alltid en spis i enlighet med tillverkarens anvisningar och elda bara med tillåtna bränslen, inklusive "Ready to Burn" -loggs(1).
  • Installera en avgasfläkt om du har gasspis och använd alltid den. Installera larm för både rök och kolmonoxid.
  • Undvik spray där det är möjligt. Överväg istället att använda fasta eller flytande rengöringsprodukter. 
  • Ventilera hemmet på ett lämpligt sätt och öppna alltid ett fönster vid rengöring eller inredning.
 

Om du verkligen vill säkerställa inomhusluftens kvalitet – speciellt om det finns personer i hemmet med allergi – bör du överväga att införskaffa en luftrenare.

 

VISST BORDE REN LUFT VARA ETT NYÅRSLÖFTE ÄVENFÖR FÖRETAG?

Om du planerar att besöka gymmet, yogastudion, delta i ett gruppträningspass eller någon annan aktivitet för att uppfylla ditt nyårslöfte borde du säkerställa att anläggningen har ett lämpligt luftreningssystem.

Källa: http://woodsure.co.uk/firewood-ready-to-burn/ (1)

Publicerad den 5 januari 2023