Inomhusluftkvalitet (IAQ)

Inomhusluftkvalitet avser luftens aerosol- och gasinnehåll, temperatur, och luftfuktighet inom en struktur. I fallet om mänskliga bostäder så bestäms luftkvaliteten av sin förmåga att bibehålla människors hälsa och välmående i samma struktur. Vid tillverkningsprocesser bestäms luftens kvalitet av möjligheten att producera produkter av hög kvalitet inom strukturen. 

Den viktigaste delen av inomhusluftkvaliteten är luftens renhet. Luftföroreningar består av partiklar, gaser och ångor som kan minska människors välbefinnande och hälsa och minska produktionsprocessens resultat och effektivitet. 

SÄTTET VI LEVER PÅ ÖKAR VÅR EXPONERING MOT LUFTFÖRORENINGAR

Förorenad utomhusluft infiltrerar byggnader. Utan anpassad ventilation ackumuleras den dåliga luften och kan även reagera med andra föroreningar som finns inomhus.  

Förorenad inomhusluft innehåller förorenad utomhusluft, inklusive uppvärmnings- och trafikpartiklar som infiltreras i våra byggnader samt utsläpp från kemikalier från byggmaterial, hudvårdsprodukter, rengöringsmedel, luftfräschare, förbränningspartiklar från uppvärmning, matlagning och ljus, allergener från husdjur, elektronik och utgastning från apparater.  

  • Vi spenderar 90 % av våra liv inomhus. (1)
  • Inomhusluften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. (1)

 

Hur är den dagliga luftmiljön?

  • En stor del av befolkningen lever och arbetar i områden där den skadliga partikelhalten överstiger WHO:s riktlinjer.
  • Barcelona (27μg/m3/år), Wien (21,6), Bryssel (19), Paris (16,4), London (13,1), Stockholm (9,4)
  • Vi äter 1 kg mat per dag
  • Vi dricker 2 liter per dag
  • Vi andas 15 kg luft per dag
Källa:
(1) Europeiska Unionen – ECA report n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy
Publicerad den 27 november 2018