ข้อมูลเชิงลึก
ให้ความรู้ มอบแรงบันดาลใจ สร้างความเชื่อมต่อ 

ข้อมูลเชิงลึก

พอร์ทัล Camfil Insight เป็นศูนย์กลางของข้อมูลอุตสาหกรรม โครงการของบริษัท คำรับรองจากลูกค้าและอื่น ๆ ของคุณ เราสนับสนุนให้คุณสำรวจเนื้อหาของเราแล้วแบ่งปันให้กับเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือบนโซเชียลมีเดียของคุณ 

เรายินดีต่อการจัดประเภทประสิทธิภาพด้านพลังงานของเครื่องกรองอากาศแบบใหม่ที่ Eurovent เปิดตัวขึ้นมา การจัดอันดับพลังงาน Eurovent 2019 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 16890:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการกรองอนุภาคในอาคาร โดยจะนำมาใช้แทนมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2018

ในการจัดประเภท Eurovent ใหม่นี้ต้องการประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าเครื่องกรองหลายเครื่องที่เคยอยู่ในประเภท A+ ได้ถูกลดระดับลงมาเป็นประเภท A ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกรองและได้ทราบถึงการพัฒนาทั่วไปภายในอุตสาหกรรมตั้งแต่ได้เริ่มต้นการจัดอันดับพลังงานเป็นครั้งแรกในปี 2015

ค้นหาเพิ่มเติม!

วิดีโอ

Find a solution

Camfil offers a broad range of products designed for different environments. Here you can find some of our customers' common pain points and explore the right options for you. So, how can we help you?