Schools & Universities

Schools & Universities

การศึกษาคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคารโรงเรียนและมหาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดละประสบผลสำเร็จ IAQ.

การอ่านและการเขียน เลขาคณิตamp;ndash; และคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ด้วยการดูแลและเอาใจใส่อย่างเหมาะสมระบบ HVAC ของคุณสามารถช่วยให้เกิดกันพัฒนาและการเรียนรู้ที่ดี – และผลกระทบเชิงบวกต่อความสำเร็จและผลการปฎิบัติงานภายในสถาบันที่สำคัญเหล่านี้.

คุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร วิชาการที่สำคัญ

ในวันหนึ่งโรงเรียนมีผู้ใช้บริการประมาณ 51 ล้านคน อาคารเหล่านี้บางแห่งมีการซ่อมแซมและการรายงานคุณภาพอากาศที่ไม่ดี คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดี (IAQ) อาจส่งผลก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการซ่อมแซมที่มีราคาแพงและเกิดปัญหา. 

ความท้าทายระบบ HVAC และผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร

โรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาอื่นๆนำเสนอนักการแก้ไขปัญหาให้กับนักออกแบบและผู้ปฎิบัติงาน HVAC โรงเรียนส่วนใหญ่มีโครงสร้างที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เช่น ห้องพละ ห้องปฎิบัติการ โรงอาหาร ห้องงเรียนและอื่นๆ นำเสนอความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์จองตนเองเพื่อรักษา IAQ ที่เหมาะสม. 

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ระดับสูงและการประสบความสำเร็จนั้นเชื่อมโยงกับคุณภาพ IAQ.  สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงและมีสารปนเปื้อนมามายหลากหลายทั้งภากนอกและภายใน อันตรายที่นักเรียนและครู อาจารย์เป็นปัญหาทั่วไปใน IAQ จนถึงการสัมผัสกับควันจากการจราจรการสัมผัสกับก๊าซพิษในห้องปฎิบัติการและการสัมผัสกับไวรัสร้ายแรงในห้องปฎิบัติการวิจัย. 

แคมฟิล นำเสนอการกรองอนุภาคที่มีประสิทธิภาพและโดยเฉพาะการกรองระดับโมเลกุลและโซลูชั่นการกรองสำหรับปัญหาคุณภาพอากาศทั้งหมดในสถานศึกษา.

ประโยชน์ของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีในสถานศึกษา

  • ลดการขาดงานของพนักงานและนักเรียน
  • ลดการเสื่อมสภาพของอาคารและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • ลดความต้องการระบายอากาศภายนอกs
  • ป้องกันความสัมพันธ์ที่ทำให้เครียดซึ่งเกิดจากคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดี
  • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้มีอาการภูมิแพ้และหอบหืด
  • ลดค่าใช้จ่าย
  • สิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องนักเรียน – หนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดในอนาคต;/li>