Food Processing

Food Processing

ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานและอุปกรณ์แปรรูปอาหารจากแหล่งที่มาของการปนเปื้อนในอากาศและกลางแจ้งด้วยโซลูชั่นที่ปรับแต่งสำหรับการแปรรูป.

แคมฟิลคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของมนุษย์อย่างจริงจังได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยการพัฒนาและการประกันคุณภาพมาตราฐานสูงตัวกรองอากาศแบบบุกเบิกและโซลูชั่นคลีนรูมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของเราสามารถช่วยให้คุณปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวด.

ผลิตภัณฑ์กรองอากาศที่ออกแบบมาสำหรับการแปรรูปอาหาร

Here’s what Camfil’โซลูชั่นการกรองอากาศและตัวเก็บฝุ่นสามารถทำได้ที่โรงงานผลิตอาหาร:

 • กำจัด การปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาจากเชื้อราแบคทีเรียไวรัส VOCS จากฝุ่นละอองส่วนผสแห้ง
 • ปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณและความต้านทานต่อการกัดกร่อน
 • ต่อสู้กับกลิ่น
 • ลดการตืดขัดของการผลิตและสูญเสียผลิตภัณฑ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการติดตั้งและการเข้าถึงตัวกรองที่ง่ายและรวดเร็ว
 • ปฎิบัติตามมาตราฐานความปลอดภัยของอาหาร – ให้การรับรองเมื่อมีผลบังคับใช้
 • มีส่วนเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
 • เพิ่มความเป็นเลิศในการปฎิบัติงานและยืดอายุการเก็บ

ตัวกรอง Prosafe ที่หลากหลายมอบความสบายใจให้ผู้ผลิตอาหาร การปฎิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสูงและต้นทุนลดลง.

เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้วยผลิตภัณฑ์กรองอากาศเพื่อให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของอาหาร

เราพร้อมทำงานร่วมกับคุณเพื่อความเข้าใจในความต้องการการกรองอากาศที่สมบูรณ์ของคุณและแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับคุณภาพอากาศ.

โซลูชั่นของเราช่วยให้คุณปฎิบัติตามข้อกำหนดและมาตราฐานอุตสาหกรรมเหล่านี้:

 • การรับรองคุณภาพอาหารสำหรับส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบ
 • VDI 6002 และ ISO 846 สำหรับวัตถุดิบที่มีการเจริญเติบโตช้าและเสื่อมสภาพในการผสมอาหาร
 • การควบคุม (EC) No 1935/2004 สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
 • ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดความเสี่ยง HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต)
 • การตรวจสอบตัวกรองและวัตถุดิบ
 • EN 779:2012 การรับประกันการกรองที่มีประสิทธิภาพ