การปรับปรุงคุณภาพอากาศในโรงงานแปรรูปโลหะ

การกรองควันจากการเชื่อมที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

Created 17 เมษายน 2567

การเชื่อมเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานโลหะ การเชื่อมนั้นก่อให้เกิดควันที่ส่งผลให้เกิดอันตราย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้นี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนงาน การปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายเหล่านี้รวมถึงก๊าซ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ รวมไปถึงอนุภาคโลหะต่างๆ เช่น โลหะหนัก ไม่เพียงส่งผลต่อการผลิตเท่านั้นยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติงานอีกด้วย

เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมการกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดักจับและกำจัดการปล่อยก๊าซทีแหล่งกำเนิดก่อนการแพร่กระจายในอากาศจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมการดักจับที่เหมาะสม ร่วมกับเครื่องดักฝุ่นและควันช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดความเสี่ยงพนักงานและเป็นไปตามกฎระเบียบทางชีวอนามัยและความปลอดภัยในท้องถิ่น.

Initial Situation

บริษํทดำเนินการผลิตโลหะรวมทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตส่วนประกอบสายพาน ลูกค้าติดต่อ Camfil เพราะไม่พึงพอใจกับระบบการกรองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน. 

Company Profile
Our customer is a global company for steel-based technology and industrial goods. At its location in Austria, the company is specialised in metalworking of pipes, profiles and ready-to-install components as well as complex welded assemblies.
องค์ประกอบของตัวกรองที่เกิดการอุดตัน ส่งผลให้การผลิตต้องหยุดชะงักลงเพื่อบำรุงรักษาและเปลี่ยนตัวกรอง.

ความท้าทายด้วยการแยกควันเชื่อมที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน

ลูกค้ากำลังมองหานวัตกรรมที่แยกควันเชื่อมที่มีน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้งานอุปกรณ์เคลือบเพิ่มเติมยังชาวยลดต้นและเวลาการหยุดการทำงาน นอกจากนี้ระบบควรจัดการก๊าซให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถปล่อยออกกลับสู่ภายนอกโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม.

นวัตกรรมการกรองที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

หลากหลายปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกนวัตกรรมของ Camfil เนื่องจากการออกแบบโมดูลาร์ขนาดเล็กของ Gold Series X-Flo dust collection system, ด้วยตลับกรองรุ่น Dura-Pleat filter media รับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นอย่างมากและอุปกรณ์เบื้องต้นที่เกินความจำเป็นต้องถูกถอนออก. 

ลูกค้ายังประทับใจกับระดับแรงดันเสียงต่ำของระบบกรอง (<70 dB(A)),ซึ่งส่วนใหญ่ทำได้โดยตัวเก็บเสียงและพัดลมที่เงียบป็นพิเศษ นวัตกรรมแบบครบวงจรยังรวมไปถึงระบบป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจาร ระบบควบคุมที่ดำเนินตามมาตรฐานโรงงาน การก่อสร้างท่อและการติดตั้งรวมไปถึงระบบโรงงานทั้งหมด.

นวัตกรรมการกรองที่ Camfil นำเสนอทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นมากขึ้นโดยไม่เพียงแค่ใช้นวัตกรรมการกรองเพื่อลดความเสียหายของเครื่องจักรแต่ยังแทนที่เครื่องสกัดตัวเก่าที่ที่ไร้ประสิทธิภาพ เครื่องกรองฝุ่น Gold Series GSX04 กลายเป็น GSX08 เพิ่ม 2 เครื่องช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน 24 ชั่วโมง.
customer´s benefits
  • ระบบการสกัดที่ติดตั้งช่วยให้ลุกค้าได้รับนวัตกรรมการกรองที่เชื่อมั่นได้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ได้รับการรับรองว่าระบบดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพสูงรวมไปถึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน.
  • ตัวกรองเหมาะสำหรับการกรองควันจากการเชื่อมที่มีน้ำมันและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยนตัวกรองและการบำรุงรักษา.
  • ลูกค้ายังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานโดยการส่งคืนอากาศเสียจากกระบวนการทำความสะอาดเข้าสู่ระบบการผลิต อากาศเสียที่ถูกกรองด้วย Gold Series X-Flo ช่วยให้ระบบหมุนเวียนอากาศประหยัดพลังงานมากขึ้น.
  • เมื่อเปรียบเทียบการปรับสภาพอากาศที่จำเป็นในสัดส่วนอากาศภายนอกที่สูงกว่ามาก ระบบการกรองนี้จึงช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก ลูกค้าจึงสามารถลดต้นทุนรวมและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย.https://dam.camfil.com/assets/deployedFiles/dfe39a91d1f7b818b59bbc0cda643292.pdf?v=20231129105348