Organic Waste

Organic Waste

ตัวกรองโมเลกุลที่มีปะสิทธิภาพของแคมฟิลช่วยในการจัดการกำจัดกลิ่นและกำจัดก๊าซที่ปนเปื้อนจากแหล่งทรัพยากรที่มีค่าสูงสำหรับพลังงานหมุนเวียน.

เมื่อมีการรวบรวมหรือแยกแยะขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้เมื่อเกิดการผสมกันทำให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบสำหรับปุ๋ย ประเภทขยะอินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ มูลสัตว์เศษอาหารและซากพืช

ไม่ใช้ออกซิเจน (ไม่มีออกซิเจน) กระบวนการย่อยอาหารทำให้ก๊าซชีวภาพในขณที่ปุ๋ยหมัก (ใช้ออกซิเจน) กระบวนการย่อย.  กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ จะสร้างส่วนผสมที่ซํบซ้อนของก๊าซอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ การกรองโมเลกุลช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้.

การบำบัดของเสีย – และอากาศ – ส่วนสำคัญในโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพมีส่วนสำคัญทั่วโลกเนื่องจากขยะอินทรีย์ที่นำกลับมาใช้ใหม่แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่ยั่งยืน เมื่อขยะอินทรีย์ถูกย่อยสลายในกระบวนการไม่ใช้ออกซิเจนจะเกิดก๊าซมีเทน – เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงาน – การปนเปื้อนสารที่ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือรอยขีดข่วน.

ก๊าซชีวภาพมีสารอันตรายเหล่านี้:

  • ไฮโดรเจนซัลไฟลด์ (H2S)
  • แอมโมเนีย (NH3)
  • Siloxanes
  • ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก
  • ฮาโลเจน (คลอรีน,ฟลูออไรด์)
  • ฝุ่น

ความเข้มข้นของ H2S เข้าถึงเครื่องยนต์ก๊าซมีเทนที่ติดไฟ ทำให้เกิดการกรัดกร่อนภายในเนื่องจากการรวมกันของก๊าซที่เป็นกรดและอุณหภูมิสูง. – เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและผลผลิตและกำไรสำหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ. การกรองโมเลกุลแบบอินไลน์เป็นวิธีการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพก่อนเผาไหม้

ควบคุมการหมักกลิ่นด้วยการกรองระดับโมเลกุล

ขยะอินทรีย์สามารถย่อยสลายได้บางส่วนในกระบวนการแอโรบิกเพื่อทำปุ๋ยหมักหรือผลิตภัณฑ์. มีการผลิตไฮโดรเจนซํลไฟด์เพียงเล็กน้อยแต่มีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยของเสียจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้สร้างความรำคาญให้กับกลิ่นเนื่องจากมีความเข้มข้นสูง ส่วนประกอบสำคัญคือ terpenes เช่น Alpha-pinene.

เรามีโซลูชั่นการกรองที่ควบคุมกลิ่นทั้งไอเสียจากอาคารและในระบบระบายอากาศของเครื่องจักรที่ใช้ภายห้องโถงที่สะสมของเสีย.

โซลูชั่นการกรองโดยเฉพาะระดับโมเลกุลของ แคมฟิล สามารถป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากพื้นที่ใกล้เคียงและกรองก๊าซที่ปนเปื้อน.

 

Latest articles

เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นด้วยชุดการติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

Created 14 กรกฎาคม 2564

Camfil มีตัวกรองที่สามารถติดตั้งได้กับแบรนด์ต่างๆทั้งหมดในตลาด ตัวกรอง Camfil ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำงานเท่านั้นแต่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดฝุ่น

Manufacturing and Machinery Food and beverage Life science and healthcare Energy and Power Systems

CAMFIL CITY - โลกสเมือนจริงสำหรับนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ การปกป้องผู้คน กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

Created 12 กันยายน 2565

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Camfil City คือการให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ว่าพื้นฐานนวัตกรรมการกรองอากาศของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

Innovation Technology and Research Case Studies Manufacturing and Machinery Food and beverage Electronics and optics Life science and healthcare Sustainability Education and Experience Take a breath Air cleaners and air purifiers Commercial and Public buildings Energy and Power Systems Virus Contamination Control Standard and regulations Air quality