Organic Waste

Organic Waste

ตัวกรองโมเลกุลที่มีปะสิทธิภาพของแคมฟิลช่วยในการจัดการกำจัดกลิ่นและกำจัดก๊าซที่ปนเปื้อนจากแหล่งทรัพยากรที่มีค่าสูงสำหรับพลังงานหมุนเวียน.

เมื่อมีการรวบรวมหรือแยกแยะขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้เมื่อเกิดการผสมกันทำให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบสำหรับปุ๋ย ประเภทขยะอินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่ มูลสัตว์เศษอาหารและซากพืช

ไม่ใช้ออกซิเจน (ไม่มีออกซิเจน) กระบวนการย่อยอาหารทำให้ก๊าซชีวภาพในขณที่ปุ๋ยหมัก (ใช้ออกซิเจน) กระบวนการย่อย.  กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ จะสร้างส่วนผสมที่ซํบซ้อนของก๊าซอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ การกรองโมเลกุลช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้.

การบำบัดของเสีย – และอากาศ – ส่วนสำคัญในโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพมีส่วนสำคัญทั่วโลกเนื่องจากขยะอินทรีย์ที่นำกลับมาใช้ใหม่แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่ยั่งยืน เมื่อขยะอินทรีย์ถูกย่อยสลายในกระบวนการไม่ใช้ออกซิเจนจะเกิดก๊าซมีเทน – เชื้อเพลิงสำหรับการผลิตพลังงาน – การปนเปื้อนสารที่ไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนหรือรอยขีดข่วน.

ก๊าซชีวภาพมีสารอันตรายเหล่านี้:

  • ไฮโดรเจนซัลไฟลด์ (H2S)
  • แอมโมเนีย (NH3)
  • Siloxanes
  • ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก
  • ฮาโลเจน (คลอรีน,ฟลูออไรด์)
  • ฝุ่น

ความเข้มข้นของ H2S เข้าถึงเครื่องยนต์ก๊าซมีเทนที่ติดไฟ ทำให้เกิดการกรัดกร่อนภายในเนื่องจากการรวมกันของก๊าซที่เป็นกรดและอุณหภูมิสูง. – เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและผลผลิตและกำไรสำหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ. การกรองโมเลกุลแบบอินไลน์เป็นวิธีการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพก่อนเผาไหม้

ควบคุมการหมักกลิ่นด้วยการกรองระดับโมเลกุล

ขยะอินทรีย์สามารถย่อยสลายได้บางส่วนในกระบวนการแอโรบิกเพื่อทำปุ๋ยหมักหรือผลิตภัณฑ์. มีการผลิตไฮโดรเจนซํลไฟด์เพียงเล็กน้อยแต่มีการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยของเสียจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้สร้างความรำคาญให้กับกลิ่นเนื่องจากมีความเข้มข้นสูง ส่วนประกอบสำคัญคือ terpenes เช่น Alpha-pinene.

เรามีโซลูชั่นการกรองที่ควบคุมกลิ่นทั้งไอเสียจากอาคารและในระบบระบายอากาศของเครื่องจักรที่ใช้ภายห้องโถงที่สะสมของเสีย.

โซลูชั่นการกรองโดยเฉพาะระดับโมเลกุลของ แคมฟิล สามารถป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากพื้นที่ใกล้เคียงและกรองก๊าซที่ปนเปื้อน.

 

Latest articles

CAMFIL CITY - โลกสเมือนจริงสำหรับนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ การปกป้องผู้คน กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

Created 12 กันยายน 2565

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Camfil City คือการให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ว่าพื้นฐานนวัตกรรมการกรองอากาศของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

Take a breath Innovation Technology and Research Manufacturing and Machinery Sustainability Life science and healthcare Air quality Education and Experience Energy and Power Systems Case Studies Standard and regulations Food and beverage Electronics and optics Virus Contamination Control Commercial and Public buildings Air cleaners and air purifiers

Replacement Cartridge filters and plates for dust extraction systems

Created 14 กรกฎาคม 2564

Camfil มีตัวกรองที่สามารถติดตั้งได้กับแบรนด์ต่างๆทั้งหมดในตลาด ตัวกรอง Camfil ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำงานเท่านั้นแต่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดฝุ่น

Manufacturing and Machinery Life science and healthcare Food and beverage