6 เคล็ดลับในการควบคุมคุณภาพอากาศในธุรกิจของคุณ

1Understand Your Surrounding

ทุกธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การทำความเข้าใจและการค้นหาปัญหาข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั้นหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 appears to remain airborne ละอองที่เป็นเชื้อไวรัสนั้นสามารถอยู่ได้นานกว่าและสามารถผสมปนเปื้อนได้หลายวัน ยกตัวอย่างเช่น New England Journal of Medicine ค้นพบว่า SAR-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิด Covid-19 สามารถอยู่ได้นานถึง 4 ชั่วโมงบนวัตถุทองแดง ได้นานถึง 24 ชั่วโมงบนวัตถุกระดาษ และ 2-3 วันบนพลาสติกและสแตนเลส เมื่อการรักษาสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญ การปนเปื้อนภายในอากาศสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกที่แม้แต่สถานที่ภายนอก. 

INDOOR AIR CAN BE BETWEEN 5 TO 50 TIMES
more polluted than outside air

Those who live in cities spend up to 90 percent of their time indoors - most of the air they are breathing is "indoor air"

การกรองอากาศสามารถช่วยได้รึไม่ ? ถูกต้องการกรองอากาศเป็นหนึ่งในวิธีการต่อสู้กับผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เชื้อโรคในอากาศ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) การปนเปื้อนของฝุ่น ฯลฯ เนื่องจากมนุษย์ใช้เวลาส่วนมากภายในอาคารและมลภาวะที่เป็นอันตรายอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดการติดเชื้อได้ นวัตกรรมการกรองอากาศเป็นตัวช่วยในการลดมลพิษ.

สิ่งที่สำคัญคือการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น มลพิษทางอากาศเนื่องจากการจราจรภายนอก หรือควันจากโรงงานในละแวกใกล้เคียง กลิ่นที่มาจากร้านอาหาร การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการควบคุม.

2Categorising Your Air Quality Requirements

คุณภาพอากาศและการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และกฎหมายข้อบังคับการควบคุมเพื่อกำหนดหมวดหมู่และการปล่อยมลพิษทางอากาศ กระบวนการทางธุรกิจและความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความสำคัญของมาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญสูงมาก เพื่อกำหนดขอบเขตสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และดำเนินการตามความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายข้อบังคับ Clean Air ของสหรัฐอเมริกา ได้ระบุสารพิษหลัก 6 ชนิด ชที่จำเป็นต้องกำจัดออก.

สิ่งเหล่านี้คือมลพิษที่เกิดจากอนุภาค โอโซนในระดับพื้นดิน carbon monoxide, sulfur oxides, nitrogen oxides, and lead มลพิษเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน มลภาวะของอนุภาคเหล่านี้และโอโซนเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่แพร่หลายที่สุดทั่วโลกเมื่อธุรกิจได้จัดข้อกำหนดทางด้านคุณภาพอากาศ สามารถวางแผนเพื่อจัดการคุณภาพอากาศให้เหมาะสมได้เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น. 

3Checklists

อีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการทดสอบอย่างสม่ำเสมอภายในระบบหน่วยอากาศ (AHU)  คุณภาพและประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศจะได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการใช้งานสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการตรวจสอบเพื่อให้เกี่ยวข้องกับแผนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากอากาศมีบทบาทสำคัญ การตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ในการวัดคุณภาพอากาศตาม NCBI. .

การวัดการสูญเสียแรงดันที่เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งแผ่นกรองอากาศ สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม ISO 16890  (ASHRAE 52.2 product classification) & for HEPA filters EN1822:2019. การเลือกแผ่นกรองอากาศขึ้นกับการใช้งานและประสิทธิภาพที่ต้องการ สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น AHU ที่ใช้บริการในอาคารสาธารณะหรือภายในสำนักงานทั่วไป Camfil ขอแนะนำแผ่นกรองอากาศ ePM1 60% ขั้นต่ำและสำหรับการใช้งานที่มีความปลอดภัยสูง เช่น โรงพยาบาล แนะนำให้ใช้ H13 ขั้นต่ำ.

Read more about ISO 16890

ISO 16890 มาตรฐานใหม่ของแผ่นกรองอากาศ

ลดปัญหา

ส่งเสริมการค้าทั่วโลก

A minimum of 50% efficiency

Transparency, quality and opportunities

Five Benefits of ISO 16890 standard

4Identify Potential Contamination Risks

จุลินทรีย์ สารเคมี และก๊าซ โอโซน อนุภาค ล้วนมีความเสี่ยงและการประเมินเพื่อระบุความเสี่ยงเหล่านี้ การแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากกระแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อเร็วๆนี้ จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้านสุขภาพเนื่องจากมลพิษเหล่านี้สามารถทำลายภูมิคุ้มกันและส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ . 
อากาศภายในอาคารอาจมีสารปนเปื้อนในอากาศภายนอกเหนือจากสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นภายในห้อง ทำให้อากาศภายในอาคารของคุณแย่กว่าคุณภาพอากาศภายนอกสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) เช่น สี กาว สารทำความสะอาด และอุปกรณ์สำนักงาน ผู้ที่ทำงานภายในสถานที่มีความเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีในระดับสูงมลพิษของอนุภาค (ฝุ่น สิ่งสกปรก เขม่าและควัน ) อนุภาคหยาบที่อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 10 ไมโครเมตร อนุภาคละเอียดที่อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 10 ไมโครเมตร อนุภาคละเอียดที่อยู่ระหว่าง 0.1ไมโครเมตรถึง 2.5 ไมโครเมตร หรือที่เราเรียกว่า PM2.5 และอนุภาคที่เล็กกว่า 0.1ไมโครเมตร PM1, the ultrafine particle can contribute to deadly diseases เช่น หัวใจวาย มะเร็งปอด ภาวะสมองเสื่อม ถุงลมโป่งพอง นำไปสู่การเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร มนุษย์เรานั้นหายใจเข้ามากกว่า 25 million particles with every breath we take; ยิ่งเราได้รับสารปนเปื้อนมากเท่าไร โอกาสของการเจ็บป่วยยิ่งมีมากเท่านั้น.

Benefits of clean air

 ปอดสะอาดขึ้น
 อารมณ์ดีขึ้น
 ค่ารักษาพยาบาลที่ต่ำกว่า
 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น
 อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 นอนหลับดีขึ้น
 ปรับระบบย่อยอาหาร
 ปรับระบบความดันโลหิต 

อนุภาคทั่วไปที่พบได้ในอากาศ:

อนุภาคหยาบ มักมีขนาด 10 ไมครอน (μm) หรือใหญ่กว่า (1µm = 1/1,000th of a millimetre).
ตัวอย่างได้แก่ ฝุ่นหยาบ ทราย ใบไม้ ขน แลละอนุภาคอินทรีย์ขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มองเห็นได้.

PM10 – อนุภาคในอากาศ =/< 10µm เส้นผ่านศูนย์กลางและฝุ่นละเอียดหยาบและอนุภาคอินทรีย์.

PM2.5 – อนุภาคในอากาศ  =/< 2.5µm เส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น ละอองเกสร สปอร์ และอนุภาคอินทรีย์อื่นๆ.

PM1 – อนุภาคในอากาศ  =/< 1µm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมทั้งฝุ่น อนุภาคจากการเผาไหม้ เช่น ควันดีเซล แบคทีเรีย และไวรัส.

นวัตกรรมการกรองอากาศขึ้นกับความเสี่ยงและความต้องการที่ต้องการในการใช้กรองอากาศ พื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องปฎิบัติการ หน่วยกักกัน จำเป็นต้องมีระดับการป้องกันที่สูง.

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำให้ใช้เครื่องฟอกอากาศในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนภายในอากาศ ที่ไม่สามารถติดตั้งทั้งหน่อยป้องกันและเครื่องฟอกอากาศได้เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความจำเพาะเจาะจง การใช้งานที่มีความเสี่ยงต่ำสามารถพิจารณาใช้แผ่นกรอง EPA หรือแผ่นกรองอากาศประเภท ePM1 80% ขึ้นไปเครื่อง เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารการลดระดับอนุภาค ขจัดกลิ่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญและการกำจัดอนุภาคในอากาศ เช่น ไวรัส ฝุ่นละออง.

Watch the below video to understand 5 tips that can help you choose the right air cleaning solution.

5 tips ในการเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม

คุณสมบัติของเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม
  • เครื่องฟอกอากาศทั้งหมดควรติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบจากโรงงาน EN1822.
  • การกำจัดกลิ่นและก๊าซที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ( เช่น ฟอร์มาดีไฮล์ ) เราขอแนะนำ molecular filter.
  • แนะนำให้เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการภายในห้องของคุณ เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กที่ติดตั้งในห้องขนาดใหญ่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ.
  • ระดับเสียงรบกวนต่ำ เพื่อเหมาะสมแก่สำนักงานและภายในบ้าน ควรเลือกเครื่องฟอกอากาศที่มีระดับเสียงรบกวนต่ำ.

5Monitor Particle Levels

การเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ PM10, PM2.5, PM1 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ องค์การอนามัยโลก (WHO) เชื่อว่าอนุภาคมีผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกมากกว่ามลพิษอื่นๆ การติดตามคุณภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสามารถบ่งชี้ความอันตรายและผลกระทบคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวเราได้ .

WHO SHOULD BE MONITORING PARTICULATE MATTER?

พื้นที่ที่มีลักษณะตึกสูงและเมืองหนาแน่นซึ่งมีปริมาณการจราจรสูงมีความเสี่ยงมาก ผู้ที่อาศัยภายในเมืองนั้นมีความเสี่ยงสูงมากจากมลพิษและ COVID-19 มากกว่าพื้นที่ห่างไกล ตาม European Public Health Alliance (EPHA).

6Air Change Requirements

การกรองอากาศคือนวัตกรรมหนึ่งที่ใช้ต่อสู้กับ ผลกระทบจาก COVID-19 ที่ก่อให้เกิดอันตราย. การนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามายังสถานที่ที่เราใช้ีวิตอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการกรองอากาศที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันการติดเชื้อในอากาศได้ เนื่องจากสามารถดักจับและกำจัดไวรัสออกจากอากาสได้ ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพแผ่นกรองอากาศละอองโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่า 1 ไมโครเมตร การลดลงของไวรัสจึงมีนัยสำคัญ ไวรัสจึงมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไวรัสที่จับในแผ่นกรองอากาศจับกับเส้นใยในแผ่นกรองอากาศและจะอยู้ภายในแผ่นกรองและแห้งตายในที่สุด ห้องแรงดันลบนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการป้องกันสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ VOCs ละอองเกสร.  

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศ  , click here to locate your local Camfil Office.

คำแนะนำด้านคุณภาพอากาศสำหรับธุรกิจที่นำสภาพแวดล้อมภายในเวียนกลับมาใช้ใหม่

ดูการสัมนาผ่านเว็ปไซด์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสและจุลินทรีย์พฤติกรรมของไวรัสต่างๆภายในอากาศและประโยชน์ของเทคโนโลยีอากาศสะอาดที่ช่วยลดระดับจุลินทรีย์ในอากาศ

 

To the webinar

Created 8 กรกฎาคม 2563