HISTORIC Journey of activated carbon and breakthroughs

Active duty - ถ่านกัมมันต์ ( Activated Carbon) เป็นวัสดุที่สามารถควบคุมโมเลกุลที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศเป็นสารเคมีมากกว่า 150 ล้านรายการ ปัจจุบันถ่านกัมมันต์หรือคาร์บอนใช้ในตัวกรองต่างๆเพื่อกำจัดสารเคมีจำนวนมาก รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) นอกจากจะทำให้เกิดการระคายเคืองของตา จมูกและลำคอแล้ว  ตัวกรองคาร์บอนใช้เพื่อกำจัดสารเคมีในอากาศ และการกำจัดกลิ่น. 

What is the history of activated carbon? 

ประวัติของ activated carbon ครั้งแรกของการสร้าง Carbon นั้นน่าจะเริ่มจากยุคก่อนประวัติศาสตร์สร้างโดยมนุษย์เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในการหลอมโลหะเพื่อผลิตทองแดง เช่นเดียวกับในยุคอียิปต์โบราณ.  

ชาวอียิปต์โบราณค้นพบว่าคาร์บอนสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์จาก ปาปิริ ในอียิปต์ประมาณ 1500 ปีก่อนคริสตกาล ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ชาวฮินดูและชาวฟีนีเซียโบราณค้นพบคุณสมบัติการรักษาของคาร์บอนและใช้เบื่อทำให้บริสุทธิ์ เมื่อไม่นานมานี้คาร์บอนได้ถูกกล่าวว่าเป็นวัสดุที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมกลิ่นจากบาดแผลที่เป็นเนื้อตาย.  

ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1800 คาร์บอนได้เป็นสิ่งแพร่หลายในการรักษาโรคต่างๆและในปี พ.ศ. 2400 ศัลยแพทย์กองทัพบกชื่อ James Bird ได้กล่าวไว้ว่า "คาร์บอนที่ได้ทำการผสมกับเกล็ดขนมปังหรือยีสต์เป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างยาพอก ในหมู่ศัลยแพทย์ของกองทัพบกและกองทัพเรือ". 

“ยาพอกคาร์บอนยังมีคววามพิเศษสูงในทางการแพทย์เพื่อประยุกต์ใช้ขจัดแผลพุพองและแผลที่เกิดเนื้อตาย เมื่อไม่นานมานี้สารนี้ช่วยบรรเทาได้อย่างมากในหลายกรณีในการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและลดกลิ่น.”

ในสงครามโลกครั้งที่ 1 หน้ากากป้องกันก๊าซพิษใช้คาร์บอนเพื่อป้องกันก๊าซอันตรายบางชนิดเพื่อใช้กับทหาร แต่กระบวนการผลิตและถ่านกัมมันต์ใช้ภายในหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้น และต่อมานำไปสู่การพัฒนาแผ่นกรองอากาศและน้ำที่ใช้คาร์บอนในสมัยใหม่. ในช่วงปลายทศวรรษที่ 20 คาร์บอนถูกใช้มากมายหลายรูปแบบในทุกสถานพยาบาลสมัยใหม่ รวมไปถึงการรักษาบาดแผลและการรักษาโรคโลหิตจางในผู้ป่วยมะเร็ง.

What is activated carbon? 

Activated carbon คือ คาร์บอนที่ได้รับ carbon dioxide หรือ ไอร้อนที่อุณหภูมิสูงมากทำให้เกิดเมทริกซ์รูพรุน ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและเพิ่มตำแหน่งให้โมเลกุลติดตามรู ทำให้คาร์บอนเป็นตัวกลางในการกรองที่มีประสิทธิภาพ. 

แผ่นกรอง molecular filters (บางครั้งเราเรียกว่าแผ่นกรองเคมีและแผ่นกรองก๊าซ). เรียกเทคนิคเหล่านี้ว่า "การดูดซับ" พูดให้เข้าใจได้ง่ายคือ การเกาะติดของโมเลกุลบนวัสดุที่มีพื้นผิวสูง .

โครงสร้างของคาร์บอนประกอบไปด้วยรูพรุนขนาดเล็กกว่าล้านรูที่ก๊าซและของเหลวควบแน่นบนผิวคาร์บอน คาร์บอนหนึ่งปอนด์นั้นมีพื้นผิวมากกว่า หกล้านตารางฟุต ทำให้คาร์บอนสามารถรักษาประสิทธิภาพการดักจับก๊าซได้เป็นเวลานาน สูงสุดถึง 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของระบบ HVAC นั้นๆ. 


Activated carbon filters from Camfil 


เราใช้งาน activated carbon filters เพื่อกำจัด โมเลกุล ก๊าซและไอระเหยออกจากอากาศ โดยทั่วไปแล้ว โมเลกุลจะมีขนาดเล็กมากกว่าอนุภาคส่วนใหญ่ที่ผ่านตัวกรอง HEPA/ULPA 1,000 ถึง 10,000 เท่า. 

ตัวกรองระดับโมเลกุลของ Camfil เหือบทั้งหมดใช้ activated carbon เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงาน.  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ molecular filters, click here

 

Camfil's molecular air filtration

รับชมวิดีโอ:Camfil สามารถแยกอนุภาคและสารพิษระดับโมเลกุลพร้อมทั้งนรำเสนอโซลูชั่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Created 17 มิถุนายน 2564