การควบคุมการปนเปื้อนระดับโมเลกุล

การควบคุมการปนเปื้อนระดับโมเลกุล

ผลิตภัณฑ์การปนเปื้อนระดับโมเลกุล (MCC) จะขจัดโมเลกุล ก๊าซ และไอระเหยออกจากอากาศซึ่งไม่สามารถดักจับ โดยใช้ตัวกรองอนุภาคโดยทั่วไปแล้วโมเลกุลจะมีขนาดเล็กกว่า

สารเคมีที่อยู่ในรูปแปปของก๊าซในบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร ได้แก่ โพลีอาโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) เบนซินไอโซไซยาเนตและไซล็อกเซน ต้องผ่านการกรองระดับโมเลกุล

INDOOR AIR QUALITY

ปกป้องผู้คนที่อยู่ภายในอาคาร เช่น สนามบิน สำนักงาน โรงพยาบาลและห้องปฎิบัติการ.

EXHAUST

ปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อมจากกลิ่นและสารปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม.

MICROELECTRONICS

เพิ่มผลผลิตในการผลินไมโครอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ปกป้องอุปกรณ์จากสารเคมีและกระบวนการผลิต.

CORROSION CONTROL

ปกป้องระบบควบคุมกระบวนการที่เกิดจากก๊าซที่เป็นกรดในปิโตรเคมี การกลั่นโลหะ และการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมการกัดกร่อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปกป้องสิ่งต่างๆที่มีอายุยาวนานภายในพิพิธภัณฑ์.

New products - 2019

CAMCARB VG

ในปี 2019 แคมฟิลได้เปิดตัว CamCarb VG 440,เวอชั่นใหม่ที่ใช้สำหรับควบคุมการกัดกร่อนภายในระบบระบายอากาศภายในตึกอาคารทั่วไป เช่น สนามบิน พิพิธภัณฑ์และสำนักงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปฎิวัติการกรองทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบโซลูชั่นของคู่แข่ง ซึ่งส่งผลให้ของเสียน้อยลงและยืดอายุการใช้งาน Camfil CamCarb โดยมีการติดฉลากและใบรับรอง ช่วยทำให้ลูกค้ามั่นใจ ประสิทธิภาพการกรองสูงและทำให้เกิดของเสียน้อย


TREATING ORGANIC WASTE AT BIOGAS PLANTS

เมื่อมีการรวบรวมและยากขยะอินทรีย์ทางชีวภาพ กระบวนการย่อยสลายชีวภาพใดๆทำให้เกิดส่วนผสมที่ทำให้เกิดกลิ่นรบกวน. ตัวกรองโมเลกุลที่ทนทานของ Camfil ช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้จากก๊าซที่ปนเปื้อน. READ MORE
Created 22 เมษายน 2564