Pulp & Paper

Pulp & Paper

ต่อสู้กับการกัดกร่อนและความเสียหาย ป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ด้วยตัวกรองโมลกุลของ แคมฟิล ในการใช้งานที่หลากหลาย.

แม้ในยุคดิจดิตอลกระดาษยังเป็นส่วนสำคัญ การแปรรูปไม้และกระดาษเหลือใช้ทำเยื่อกระดาษจำเป็นต้องใช้สารเคมีอย่ามาก สารเคมีเหล่านี้สามารถกัดกร่อนอุปกรณ์ในกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความอ่อนไหว.

เมื่อสิ่งเหล่านี้ล้มเหลวจะเกิดการสูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการผลิต.

แหล่งที่มาของสารปนเปื้อนที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน

กระบวนการผลิตกระดาษเบื้องต้น – การฟอกเยื่อกระดาษและกระดาษเสีย,การกำจัดลิกนินและบำบัดน้ำเสีย เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซปนเปื้อนดังต่อไปนี้ที่รับประกันควบคุมการกัดกร่อน:

  • ไฮโดรเจนซัลไฟด์
  • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  • Mercaptans
  • คลอรีน
  • คลอรีนออกไซด์
  • โอโซน

กำจัดก๊าซที่เป็นอันตรายด้วยการกรองอันดับโมเลกุลสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ

ห้องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการระบายอากาศด้วยอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเพื่อให้สภาพแวดล้อมเป็นปกติตามข้อกำหนด.

หากก๊าซเหล่านี้ไม่ถูกกำจัดออกไป อากาศจะเข้าสู่ห้องควบคุมจะไวต่อความเสียหายและจะเกิดการกัดกร่อน การกรองระดับโมเลกุลสามารถกำจัดก๊าซเหล่านี้ได้.

ความเข้มข้นของก๊าซในอากาศที่ไหลเข้า หลายสิบส่วนต่อล้าน(ppm)อย่างไรก็ตามผู้ผลิต’สภาวะการกัดกร่อน G1 ภายใต้ ISA 71.04-2013 ตัวกรองระดับโมเลกุลที่ติดตั้งในระบบจ่ายลมภายนอกอาคาร ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงในแบบ Single-pass อากาศมีสัดส่วนถึง 40 % ของอัตราอากาศในห้องทั้งหมดถูกใช้เพื่อเพิ่มแรงดันในห้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเข้าสู่ระบบ ระดับของแรงดันสามารถลดลงได้โดยการเปิดประตูและหน้าต่าง

เพื่อให้การป้องกันจากก๊าซ สามารถติดตั้งการกรองระดับโมเลกุล ความเข้มข้นของก๊าซจะต่ำกว่ามากในอากาศที่ไหลเวียนกลับและตัวกรองจะทำงาน โซลูชั่นการกรองอากาศที่เบาใช้ในระบบอากาศกลางแจ้งเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึง บางครั้งการฟอกอากาศอุตสาหกรรมเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแรงดันและระบบหมุนเวียน.

3 ขั้นตอนสำหรับควบคุมการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย แคมฟิล

Here’สิ่งที่แคมฟิลทำเพื่อคุณในการรับมือกับความท้าทายในการผลิตกระดาษและใยกระดาษ.

  1. ประเมินสภาพแวดล้อม.
  2. จัดหาโซลูชั่นการกรองตามระดับความเข้มข้นของก๊าซกัดกร่อนและสภาพการทำงานของระบบระบายอากาศ.
  3. ตรวจสอบประสิทธิภาพในสถานที่ให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่บังคับใช้ เช่น ANSI/ISA -71.04-2013 และ IEC 60721-3-3.