AirCair Turbo Services
Taking care of your air

AIRCAIR TURBO SERVICES: TAKING CARE OF YOUR AIR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องยนต์เทอร์โบสามารถนำเข้าอากาศได้หลายตันภายในแต่ละวัน คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในอากาศนั้นทำให้เครื่องยนต์สกปรก กัดกร่อนส่วนประกอบที่สำคัญและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง. ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบๆเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกรองของคุณนั้นปลอดภัย.

IMPROVE YOUR EXISTING SYSTEM OR DEFINE THE OPTIMAL NEW INVESTMENT
AirCair™ Turbo Services เข้ามามอบประสบการณ์ใหม่ ข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญด้านการกรองจากทั่วโลกและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ดึงมาจากข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมด ทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงระบบที่มีอยู่และช่วยกำหนดนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุดโดยการใช้บริการ AirCair™ Turbo Services โปรแกรมการทดสอบและการวิเคราะห์วงจรการคุ้มทุน Life Cycle Cost (LCC) Analysis tool.

WE HELP ALONG THE ENTIRE AIRFLOW PATH

Our AirCair Turbo Services help along the entire path of airflow through your turbines… เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์อากาศที่เข้ามาไปจนถึงการเลือกนวัตกรรมการกรองอากาศที่คุ้มค่าที่สุด การตรวจสอบประสิทธิภาพและการยืนยันความสะอาดของเครื่องยนต์ เราจัดการดูแลอากาศเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรเทอร์โบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.

aircair turbo services

Predictive Analytics Services

To Top

Ambient Air Services

To Top

System Performance Services

To Top

Filter Performance Services

To Top

Clean Air Services

To Top

Education & Life Cycle Cost (LCC) Analysis

To Top