การทดสอบตัวกรองก๊าซเทอร์ไบน์

อุปกรณ์การทดลองทำให้สามารถตรวจสอบตัวแปรต่างๆ เช่น ความแตกต่างของแรงดัน ความสามารถในการดักจับฝุ่น ประสิทธิภาพภายหลังจากใส่ฝุ่นที่ต่างกันและประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย ประสิทธิภาพการกำจัดเกลือ และการทดสอบด้วยการพ่นน้ำ อุปกรณ์การทดลองจะสร้างอุปกรณ์ต้นแบบอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ การประเมินผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน และสำหรับการวิจัยและพัฒนา

Created 6 พฤษภาคม 2562