คำแนะนำของโรงแรม
ลดการแพร่กระจายของไวรัส

คุณภาพอากาศภายในโรงแรมที่แคมฟิลแนะนำ

คุณภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดกลิ่นจากห้องครัว ไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดโดยการลดระดับฝุ่นละออง ตอนนี้การปกป้องแขกและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มาดูกันว่านวัตกรรมการกรองอากาศสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสภายในโรงแรมได้อย่างไร

โรงแรมมักถูกจัดเป็นสถานที่เสี่ยงสำหรับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในอากาศ สาเหตุนี้เป็นเพราะอัตราการหมุนเวียนของผู้เข้าพักภายในโรงแรมพื้นที่ส่วนกลาง เช่น สระว่ายน้ำ ร้านอาหาร ล็อบบี้โรงแรม มีการจัดทำแนวทางปฎิบัติเพื่ออาคารพาณิชย์ว่าควรปฎิบัติอย่างไร การจ่ายอากาศ 100% (โดยใช้การกรองอากาศที่เหมาะสม) เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของอากาศและการใช้ระบบในพื้นที่ที่ต้องการ

ปัญหาคุณภาพอากาศเป็นปัญหาmuj "มองไม่เห็น" การประเมินคุณภาพอากาศเพื่อดูคุณภาพอากาศว่าโซลูชั่นแบบใดเหมาะแก่การปรับใช้ภายในโรงแรมของคุณ

นวัตกรรมกรองอากาศภายในโรงแรม

คุณกังวลเกี่ยวกับอนุภาคในอากาศและสภาพอากาศภายในโรงแรม ค้นหาวิธีแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในโรงแรมของคุณ.
Created 17 สิงหาคม 2563