Dalkia อัปเกรดระบบการผลิตไปสู่คลาส EPA
For Dalkia Power Generation in France

Dalkias อัปเกรดระบบเป็นคลาส EPA

ตัวกรอง Camfil GT ได้รับเลือกเหนือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในการทดสอบของ Dalkia

Dalkia ผู้นำในตลาดกังหันก๊าซในฝรั่งเศส เริ่มดำเนินการทดสอบเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตพลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกรองอากาศ โดยปกติกังหันก๊าซในฝรั่งเศสทำงานที่ 4,500 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 1 เมษายน เนื่องจากภาษีก๊าซและเงื่อนไขควบคุมการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและราคาพลังงานไฟฟ้าé de France.

วัตถุประสงค์การทดสอบ

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบของ Dalkia’คือเพื่อรักษาความสะอาดของคอมเพรสเซอร์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในระหว่างฤดูกาลดำเนินงานทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องหยุดระบบเพื่อการทำความสะอาด การหยุดระบบทำให้โรงงานต้องสูญเสียการผลิตประมาณ 6-7 ชั่วโมง แต่ละชั่วโมงหมายถึงการสูญเสียพลังงาน 45  เมกะวัตต์นับตั้งแต่เวลาที่ความเร็วการทำงานของเครื่องยนต์’ลดลงเพื่อทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์ และจนกระทั่งเครื่องยนต์กลับมาเริ่มอีกครั้ง

อีกวัตถุประสงค์ของการทดสอบคือเพื่อให้ได้รับอายุการใช้งานนานขึ้นโดยการรักษาแรงดันตกให้น้อยกว่า 700 Pa ที่สองขั้นตอนในระหว่างการทำงาน 4,500 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ข้อที่สามคือเพื่อรักษษความต้านทางเชิงกลของตัวกรอง’ ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันกันสี่ราย

Dalkia ได้ออกแบบชุดสถานีทดสอบ 12 สถานีเพื่อเปรียบเทียบการรวมชุดของระบบกรองอากาศสี่ระบบที่ไซต์งานสามไซต์ในฝรั่งเศสภายใต้สภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ต่างกัน TAVAUX (ระบบอุตสากรรมเคมี), SOCOMA (สภาพในอุตสาหกรรมและหมอกควัน) และ RESONOR (สภาพในเมืองและถนนมอเตอร์เวย์) บริษัทคู่แข่งทั้งสี่รายมีอิสระในการเลือกการรวมชุดตัวกรองอากาศที่ดีที่สุดของตัวเองที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวกรองของ CAMFIL ให้ประสิทธิภาพเหนือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

Camfil เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่รักษาประสิทธิภาพเริ่มต้นในระหว่างช่วงเวลา 4,500 ชั่วโมงได้ที่ระดับมากกว่า 99% โดยเหลืออนุภาคแปลกปลอมต่ำสุดที่ 0.4 & ในช่วงเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งสองรายทำได้ใกล้เคียงกับของ Camfil แต่ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของพวกเขาค่อยๆ ลดลงตามระยะเวลาการทดสอบที่ผ่านไป การทดสอบถูกขยายออกจาก 4,500 ชั่วโมงเป็น ึ7,000 ชั่วโมงเพื่อที่จะทำความเข้าใจขีดจำกัดขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ สุดท้ายตัวกรองจากบริษัทคู่แข่งของ Camfil’ สองรายไม่ผ่านเกณฑ์

หลังจากการทดสอบ Dalkia กำหนดให้ใช้ตัวกรองอากาศของ Camfil กับโครงการกังหันก๊าซทุกโครงการเนื่องจากการอัปเกรดระบบตัวกรองทำให้สามารถประหยัดต้นทุนลงได้อย่างมาก

การติดตั้งเดิมเป็นระบบตัวกรองสองขั้นตอนพร้อมแผงไฟเบอร์กลาสแบบรอยพับ G4 ตามด้วยตัวกรองขนาดเล็กเกรด F9 พนักงานปฏิบัติการจะต้องทำงานการล้างคอมเพรสเซอร์“แบบออนไลน์” และการล้าง“แบบออฟไลน์” ทุก 6-7 สัปดาห์

โซลูชัน CAMFIL

Camfil นำเสนอการอัปเกรดตัวกรองจากตัวกรองแผงแบบเดิมเป็นตัวกรองแบบถุง Hi-Flo เกรด F8  ในขั้นตอนแรก สำหรับขั้นตอนที่สอง ได้ติดตั้งตัวกรอง CamGT เกรด E10

เวลาพรัอมทำงานสูงขึ้น ประหยัดมากขึ้น

นับตั้งแต่การอัปเกรดเป็รตัวกรองเกรด EPA ของ Camfil ส่งผลให้ Dalkia ไม่ต้องบังคับหยุดการผลิคเพื่อการล้างคอมเพรสเซอร์เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างฤดูกาลการทำงานอีกต่อไป

ชุดกังหัน GE LM6000 จำนวน 10 ชุดติดตั้งตัวกรองของ Camfil การประหยัดที่คาดการณ์ต่อเครื่องยนต์อยู่ที่ 170,000 ยูโรต่อฤดูกาล

ชั่วโมงการทำงานต่อปีโดยเฉลี่ย:
3192 ชม.
ค่าของกำลัง:
&75 ยูโร / เมกะวัตต์-ชม.
การสูญเสียกำลังต่อสัปดาห์:
88 เมกะวัตต์-ชม.
การสูญเสียกำลังต่อสัปดาห์เนื่องจากการหยุดบริการ:
180 เมกะวัตต์-ชม.
การสูญเสียกำลังทั้หมด:
2,291 เมกะวัตต์-ชม.
การสูญเสียกำลังของเอาท์ุพุตรวม:
1.37%
การประหยัดรวมในระยะ 19 สัปดาห์:
&172,000 ยูโร
Created 6 พฤษภาคม 2562