E-mobility Battery Cell Plants

E-mobility Battery Cell Plants

ในระหว่างการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มีสารปนเปื้อนภายในอากาศจำนวนมากเกิดขึ้นและอ่จส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน จึงจำเป็นต้อวตรวจสอบว่าสารปนเปื้อนภายในอากาศเหล่านี้นั้นถูกกำจัดออกจากโรงงานของคุณเพื่อความปลอดภัยภายในโรงงาน

Supply air applications

สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดต้องควบคุมในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ คือ ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งบางครั้งอาจจะต่ำกว่าอุณหภูมิ -70º celsius. ห้องต้องปิดเพื่อความสนิทเพื่อป้องกันความชื้น วัสดุทำความสะอาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คิดเป็น 85% ของต้นทุนวัสดุภายในกระบวนการผลิต เมื่อสารปนเปื้อนไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมส่งกระทบต่อการสร้างผลผลิตและการขนส่ง .

Air Quality Concerns

Protect processes

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทต่างๆใช้สารเคมีที่แตกต่างกัน และมีลักษณะที่แตกต่างกันเซลล์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประกอบด้วยตัวแยก Anodes และ Cathodes ขั้วบวก/ขั้วลบ หากอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นเข้าใกล้กันมากอาจเกิดการลัดวงจร การควบคุมคุณภาพอากาศในระหว่างกระบวนการผลิตช่วยลดการปนเปื้อนที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มผลการผลิตและรับรองว่าผลิตภัณฑ์ไร้การปนเปื้อน แคมฟิลสามารถช่วยปกป้องกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์. 

Ensure a safe working environment

ในระหว่างการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อนุภาค ก๊าซและสารพิษต่างๆ จะถูกสร้างซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งบุคคลภายในโรงงานของคุณและผู้ถือผลประโยชน์จากภายนอก การทำให้มั่นใจว่าสุขภาพของผู้คนนั้นมีความมั่นใจและได้รับการแก้ไขการปนเปื้อนภายในโรงงาน นวัตกรรมอากาศสะอาดของแคมฟิลสามารถช่วยดักจับและขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายในอากาศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัย.

Reduce energy costs

การลดต้นทุนด้านพลังงานและกลายเป็น "Net Carbon Zero" เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของแบรนด์ชั้นนำของโลกหลายแห่ง คุณรู้หรือไม่ว่าระบบ HVAC สามารถลดพลังงานได้มากกว่า 50% ด้วยระบบที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศโดยตรง นวัตกรรมอากาศสะอาดของ แคมฟิล ได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานของคุณใช้พลังงานเหมาะสมและคุ้มค่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพอากาศลง.

Latest articles

CAMFIL CITY - โลกสเมือนจริงสำหรับนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ การปกป้องผู้คน กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

Created 12 กันยายน 2565

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Camfil City คือการให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ว่าพื้นฐานนวัตกรรมการกรองอากาศของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

Energy and Power Systems Electronics and optics Life science and healthcare Manufacturing and Machinery Sustainability Air quality Food and beverage Innovation Technology and Research Commercial and Public buildings Education and Experience Standard and regulations Air cleaners and air purifiers Take a breath Virus Contamination Control Case Studies