E-mobility Battery Cell Plants

E-mobility Battery Cell Plants

ในระหว่างการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มีสารปนเปื้อนภายในอากาศจำนวนมากเกิดขึ้นและอ่จส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน จึงจำเป็นต้อวตรวจสอบว่าสารปนเปื้อนภายในอากาศเหล่านี้นั้นถูกกำจัดออกจากโรงงานของคุณเพื่อความปลอดภัยภายในโรงงาน

Supply air applications

สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดต้องควบคุมในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ คือ ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งบางครั้งอาจจะต่ำกว่าอุณหภูมิ -70º celsius. ห้องต้องปิดเพื่อความสนิทเพื่อป้องกันความชื้น วัสดุทำความสะอาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คิดเป็น 85% ของต้นทุนวัสดุภายในกระบวนการผลิต เมื่อสารปนเปื้อนไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมส่งกระทบต่อการสร้างผลผลิตและการขนส่ง .

Air Quality Concerns

Protect processes

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทต่างๆใช้สารเคมีที่แตกต่างกัน และมีลักษณะที่แตกต่างกันเซลล์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประกอบด้วยตัวแยก Anodes และ Cathodes ขั้วบวก/ขั้วลบ หากอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นเข้าใกล้กันมากอาจเกิดการลัดวงจร การควบคุมคุณภาพอากาศในระหว่างกระบวนการผลิตช่วยลดการปนเปื้อนที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มผลการผลิตและรับรองว่าผลิตภัณฑ์ไร้การปนเปื้อน แคมฟิลสามารถช่วยปกป้องกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์. 

Ensure a safe working environment

ในระหว่างการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อนุภาค ก๊าซและสารพิษต่างๆ จะถูกสร้างซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งบุคคลภายในโรงงานของคุณและผู้ถือผลประโยชน์จากภายนอก การทำให้มั่นใจว่าสุขภาพของผู้คนนั้นมีความมั่นใจและได้รับการแก้ไขการปนเปื้อนภายในโรงงาน นวัตกรรมอากาศสะอาดของแคมฟิลสามารถช่วยดักจับและขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายในอากาศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัย.

Reduce energy costs

การลดต้นทุนด้านพลังงานและกลายเป็น "Net Carbon Zero" เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของแบรนด์ชั้นนำของโลกหลายแห่ง คุณรู้หรือไม่ว่าระบบ HVAC สามารถลดพลังงานได้มากกว่า 50% ด้วยระบบที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศโดยตรง นวัตกรรมอากาศสะอาดของ แคมฟิล ได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานของคุณใช้พลังงานเหมาะสมและคุ้มค่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพอากาศลง.

Latest articles

CamCarb XG

Created 4 กันยายน 2566

CamCarb XG ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานในการควบคุมการปนเปื้อนระดับโมเลกุล

Manufacturing and Machinery Commercial and Public buildings Food and beverage Sustainability Air quality

Where is the future of air filtration headed?

Created 17 ตุลาคม 2566

What are some of the challenges moving forward to achieve healthy and energy-efficient indoor air environments? And what are some of the new air filtration solutions that could potentially become a reality in the years to come?

Innovation Technology and Research Commercial and Public buildings Sustainability Air quality

dust collector Total Cost of Ownership

Created 13 มิถุนายน 2566

Dust Collector ช่วงเริ่มต้นนั้นเปรียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง ต้นทุนนั้นสูงแต่ในระยะยาวนั้นสามารถช่วยลดต้นทุนในระยะเวลานานได้อย่างคุ้มค่า

Innovation Technology and Research Manufacturing and Machinery Food and beverage Life science and healthcare

การเลือกวัสดุการกรองที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

Created 9 มีนาคม 2566

Dust collection systems เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญภายในกระบวนการผลิต การออกแบบรวมไปถึงขนาดที่เหมาะสมนั้นจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

Manufacturing and Machinery Food and beverage Life science and healthcare

hemipleat filters capture & release more pollutants when pulse-cleaned

Created 9 มีนาคม 2566

HemiPleat is, in short, the uniquely, patented media pleating technology Camfil use to create highly efficient filter cartridges that outlast and outperform competitors alternatives.

Manufacturing and Machinery Food and beverage Life science and healthcare

ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Dust collection ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

Created 21 กุมภาพันธ์ 2566

Dust collection systems เป็นระบบกักเก็บฝุ่นที่จำเป็นต้องมีความปลอดภัยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและการรับรอง นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญต้องมีความมั่นใจว่าระบบยังปฎิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับพนักงานและโรงงาน แนะนำให้มีการตรวจสอบคุณภาพประจำปี

Manufacturing and Machinery Food and beverage Life science and healthcare

CAMFIL CITY - โลกสเมือนจริงสำหรับนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ การปกป้องผู้คน กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

Created 12 กันยายน 2565

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Camfil City คือการให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ว่าพื้นฐานนวัตกรรมการกรองอากาศของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

Take a breath Innovation Technology and Research Case Studies Manufacturing and Machinery Commercial and Public buildings Food and beverage Electronics and optics Life science and healthcare Sustainability Education and Experience Energy and Power Systems Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control Standard and regulations Air quality