Grocery Store
Premium Air Filters

กรณีศึกษาร้านขายของชำในสหรัฐอเมริกา

แผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงช่วยให้ร้านค้าปลีกทั่วโลกปรับปรุงคุณภาพอากาศได้อย่างมากและลดต้นทุนการบำรุงรักษารวมไปถึงการจัดเด็บ

COMPANY PROFILE
หนึ่งในองค์กรร้านค้าปลีกอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลก มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและความยั่งยืนสำหรับอาหารและสิ่งแวดล้อม

THE SITUATION

ร้านขายของชำขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับปรุงเข้ากับยุคสมัย เป็นเรื่องปกติที่จะนำเสนอการขายแบบดิลิเวอรี่ จึงทำให้เราค้นพบว่าการทำงาน เตาอบ หม้อทอด ทำให้ระบบปรับอากาศที่มีอยู่นั้นทำงานหนักมากขึ้น ผู้จัดการภูมิภาคนั้นจึงรับทราบดีว่าแผ่นกรองอากาศที่ใช้งานอยู่นั้นไม่มีมาตรฐานและไม่ได้ช่วยลดภาระลง แต่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและรับรองคุณภาพของแผ่นกรองอากาศเพื่อคงไว้ซึ่งระดับสูงสุดและความปลอดภัยของอาหาร.

THE ACTION

ผู้จัดการส่วนภูมิภาคได้เลือก 50 ร้านค้าจาก 150 ร้านในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่เพื่อดำเนินการทดสอบแผ่นกรองอากาศโดยใช้แผ่นกรองแบบจีบ Camfil 30/30® Dual 9 ร้านระดับ 5 ดาว จำนวน 100 แห่งส่วนใหญ่ที่อยู่ในภูมิภาคใช้แผ่นกรองอากาศแบบม้วนซึ่งตัดตามขนาดที่ใช้งานและวางบนขดลวด ร้านค้าที่ใช้อีกประเภทคือแผ่นกรองแบบประหยัดซึ่งไม่มีคุณภาพในการกรอง ทั้ง 2 กรณีนี้ การกำหนดค่าการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเป็นรายไตรมาศสำหรับเพื่อทดสอบทั้งหมด 150 ร้านค้า ได้ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแบบใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญสองประการเพื่อกำหนดประสิทธิภาพการกรองอากาศและประเมินแรงดันตก หลังการตรวจสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองแต่ละตัวแล้ว ได้ทำการวิเคราะห์ทางด้านงบประมาณเพื่อตรวจสอบว่าแผ่นกรองอากาศตัวใดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนต่ำ.

THE RESULT

จากผลสรุปพิสูจน์ได้ว่าร้านค้าที่ทำการติดตั้ง Camfil 30/30 Dual 9 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น ร้านค้าที่มี 30/30 Dual 9 ยังลดต้นทุนการกรองประจำปีลงอย่างมากทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม. 

THE PROOF

คุณลักษณะด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของแผ่นกรองอากาศทั้งสามปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวิเคราะห์แรงดันตกคร่อมภายในกราฟสิ่งสกปรกและความสะอาด.  

Economy-grade pleated filters gained pressure rapidly. แผ่นกรองอากาศที่ประหยัดพลังงานที่ร้านค้าใช้กันหลายแห่งไม่ได้รับการทดสอบและประเมินเนื่องจากการทดสอบเปรียบเทียบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์เนื่องจากยี่ห้อแผ่นกรองอากาศแตกต่างกันไป.   

Cut-to-size pleated roll media performed dramatically different. ตลอดระยะเวลาสามเดือน แรงดันตกคร่อมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาก - เส้นโค้งในกราฟเกือบจะเป็นเส้นตรงในบางกรณี ในบางกรณีนั้นการรีบเร่งติดตั้งทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ทำให้เกิดการบายพาสอากาศสกปรกอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลทำให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น อากาศสกปรกที่ผ่านแผ่นกรองอากาศส่งผลให้เกิดความเสียหายและความปลอดภัยในอาหาร. 

The Camfil 30/30 Dual 9 delivered optimum performance. Dual 9 สร้างเส้นโค้งในการโหลดสิ่งสกปรก - แรงดันตกที่เพิ่มขึ้นช้ามากแต่ค่อยๆเพิ่มจนถึงอายุการใช้งาน 12 เดือน อายุการใช้งานที่ยาวนานช่วยลลดต้นทุนการบำรุงรักษา การหยุดการทำงานของร้านค้าและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น.  

นอกเหนือจากความปลอดภัยของอาหารแล้ว 30/30,Dual 9 ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงเฉลี่ย 41%
The backside of a used filter can be very revealing. Ideally, the downstream should look clean and nearly resemble its original appearance. If not, the likely explanation is dirt bypassing through the filtration media stains the backside of the media before heading further downstream onto the coils. According to the Department of Energy, dirty coils can increase HVAC-related energy cost by as much as 30%. Conversely, the front of a used filter should show dirt loading evenly across the entire surface area, including deep inside the pleats.
Created 28 ตุลาคม 2563