วิธีเลือกโซลูชั่นการกรองอากาศที่เหมาะสม 

ปกป้องทรัพย์สินของคุณด้วยโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาวะของสถานประกอบการในท้องถิ่นและความจำเป็นในการปฏิบัติงานของคุณ

ระบบการกรองทางเข้าอากาศควรออกแบบมาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แต่เนื่องจากความกดดันของตลาดที่ผ่านมา จึงมีการใช้แบบทั่วๆ ไปในภาวะสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันไปอย่างมาก  เปรียบเทียบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อพายุฝุ่นกับบริเวณที่ตามธรรมดาแล้วได้รับผลกระทบจากภาวะเปียกและชื้น ระบบที่ออกแบบมาสำหรับพายุฝุ่นโดยพื้นฐานแล้วแตกต่างจากระบบที่ออกแบบมาสำหรับภาวะเปียกและชื้น นั่นคือ ไม่มีระบบการกรองระบบเดียวที่สามารถปกป้องเครื่องยนต์กังหันได้ในระดับสูงสุดสำหรับภาวะทั้งสอง ตัวอย่างเช่น ระบบสัญญาณพัลส์มักจะติดตั้งในบริเวณชายฝั่งที่ซึ่งไม่มีพายุฝุ่น ในขณะที่ตัวกรองแบบสัญญาณพัลส์ดั้งเดิมมักจะทำงานได้ด้อยกว่าในภาวะที่มีความชื้นสูง

การพิจารณาโซลูชั่นที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องหมายถึงการลงทุนครั้งแรกที่สูงกว่า เราสามารถเสนอการปกป้องที่ใช้กับสถานประกอบการนั้นโดยเฉพาะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ใกล้เคียงกับโซลูชั่นที่เป็นสินค้าตลาด ระบบต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับภาวะของสถานประกอบการในท้องถิ่นปกป้องเครื่องยนต์กังหันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ลดข้อกำหนดในการซ่อมบำรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ประโยชน์ของโซลูชั่นสำหรับสถานประกอบการในท้องถิ่น
 • กระแสไฟที่สูงกว่า = ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น
 • ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ต่ำกว่า = ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
 • การหยุดเพื่อซ่อมบำรุงที่น้อยกว่า = ความพร้อมที่เพิ่มขึ้น
 • ความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่น้อยกว่าเนื่องมาจากการชำรุดของชิ้นส่วน = ความไว้วางใจได้ที่เพิ่มขึ้น
 • อายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ยาวนานกว่า = ต้นทุนโดยรวมที่ลดลง

กำหนดโซลูชั่นตัวกรองทางเข้าอากาศที่เหมาะสมที่สุดของคุณล่วงหน้า

ก่อนที่คุณจะซื้อ ให้ทำการประเมินอย่างเหมาะสมสำหรับสถานประกอบการของคุณ และป้องกันไม่ให้มีการกำหนดโซลูชั่นทั่วไป การทำความเข้าใจภาวะต่อไปนี้ จะเปิดโอกาสให้คุณเตรียมคำถามและความต้องการที่เหมาะสมให้พร้อม เมื่อมาถึง EPC หรือ OEM ของคุณ

 • สิ่งแวดล้อม: การทำความเข้าใจภาวะในท้องถิ่น จะเปิดโอกาสให้คุณพิจารณาประเภทของระบบการกรองที่จำเป็นได้ในเชิงกลยุทธ์ ให้พิจารณาคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้:
  • ภาวะอากาศตามฤดูกาล: กล่าวคือ ความหนาแน่นของฝน ระดับความชื้น ชนิด ความเข้มข้น และทิศทางลมของฝุ่น
  • โรงงานที่อยู่รอบๆ : ประเภทของโรงงานผลิตจะส่งผลกระทบต่อชนิดของฝุ่นที่เครื่องยนต์กังหันแก๊สของคุณจะได้สัมผัส
 • โหมดปฏิบัติการ คุณปฏิบัติการโดยเป็นการเดินเครื่องตลอดทั้งวัน เดินเครื่องช่วงสูงสุด เดินเครื่องบางส่วน (โหมดการทำงานเป็นรอบ)
 • ลำดับความสำคัญ: ระบบการกรองสามารถปรับให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของคุณ ตัวอย่างเช่น และขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เราแนะนำให้ใช้ประสิทธิภาพในการกรองที่สูงเพื่อลดการเกิดตะกรัน และเปิดโอกาสให้โรงไฟฟ้าเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และเปิดโอกาสให้&ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สมีความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น
 • การประเมินความเสี่ยง: อะไรคือความเสี่ยงที่คุณยินดีที่จะรับ และความเสี่ยงเหล่านั้นยอมรับได้ในเชิงเศรษฐกิจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ให้พิจารณาผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการหยุดเดินเครื่องอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวกรอง หรือการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำระหว่างฤดูกาลที่มีการเดินเครื่องช่วงสูงสุด

ต้องมั่นใจได้ถึงอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาที่สั้นกว่า:

 • แบบที่ยืดหยุ่น: แม้ว่าจะสามารถออกแบบระบบโดยขึ้นอยู่กับภาวะในท้องถิ่นในขณะปัจจุบันก็ตาม โหมดปฏิบัติการอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
  • สถานการณ์ที่ 1: โหมดของโรงงานอาจเปลี่ยนจากการเดินเครื่องช่วงสูงสุดที่ 500 ชั่วโมง/ปี ไปเป็นการเดินเครื่องบางส่วนที่ 3000-4000 ชั่วโมง/ปี เนื่องมาจากความต้องการที่มากขึ้น
  • สถานการณ์ที่ 2: โรงงานที่เดินเครื่องตลอดทั้งวันอาจเปลี่ยนไปเป็นโหมดการทำงานเป็นรอบ เนื่องมาจากการที่พลังงานทดแทนได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรกตามการจัดลำดับการพัฒนาพลังงานทดแทนสำหรับอุปทานพลังงาน
  • สถานการณ์ที่ 3: ระดับของความหนาแน่นและชนิดของฝุ่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา และจำเป็นต้องมีโซลูชั่นการกรองที่ปรับให้สอดคล้อง เมื่อเป็นเช่นนั้น เครื่องดักฝุ่นแบบตัวกรองจึงควรมีความยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติการออกแบบเพื่อให้ปรับใช้ได้ง่าย เพื่อที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมด ความยืดหยุ่นนี้ตามธรรมดาแล้วไม่ใช่ทางเลือกที่มาพร้อมกับโซลูชั่นทั่วไป

    

 • ความดันตกคร่อมที่ต่ำและชนิดของประสิทธิภาพ EPA: ชนิดขององค์ประกอบแผ่นกรองจะยังมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมอีกด้วย ให้พิจารณาแผ่นกรองที่นำเสนอการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพที่สูงและความดันตกคร่อมที่ต่ำ
  • ประสิทธิภาพที่สูง: แผ่นกรองเกรด EPA จะลดการเกิดตะกรัน และกำจัดความจำเป็นที่จะต้องชำระล้างด้วยน้ำ และยังจะลดการเสื่อมคุณภาพของเครื่องจักร และส่งผลให้เกิดผลิตผลที่มากขึ้น ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นบนองค์ประกอบ GT
  • ความดันตกคร่อมที่ลดลง: ความดันตกคร่อมที่ลดลงจะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดเดินเครื่องที่มากเกินไปหรือการหยุดเดินเครื่องโดยอัตโนมัติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแผ่นกรอง การปรับการลดความดันตกคร่อมให้เหมาะสมที่สุด สำหรับเครื่องดักฝุ่นแบบตัวกรอง ควรเป็นข้อพิจารณาในการออกแบบด้วยเช่นกัน

ขอให้สละเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การปกป้องทรัพย์สินของคุณตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุผลรองรับ และ Camfil ก็สามารถช่วยคุณในการศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้านี้ในการกำหนดโซลูชั่นที่เพียงพอที่สุด ซึ่งจะสร้างผลกำไรมากที่สุดโดยขึ้นอยู่กับภาวะเฉพาะพิเศษและความจำเป็นในการปฏิบัติงานของคุณ ตารางที่ด้านล่างนี้สรุปการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศหลากหลายชนิดที่ Camfil นำเสนอ:

Created 6 พฤษภาคม 2562