AirImage-COR

Real-time Corrosion Monitor

โดยทั่วไปนั้นเราไม่ตระหนักถึงการกัดกร่อนกันมากนักจนเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เครื่องตรวจสอบการควบคุมการกัดกร่อน  AirImage-COR ของ Camfil จะตรวจวัดก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในอากาศ เมื่อถึงรอบการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเพื่อปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนสูง.

ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Progressive Web Application

Progressive Web
Application

The progressive web application (PWA) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บนเว็ปไซด์เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานได้อย่าง่ายดายและ PWA สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเดสท็อปและอุปกรณ์มือถือในการวิเคราะห์ข้อมูล.


เซ็นเซอร์ที่แม่นยำที่สุดซึ่งออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบแบบเรียลไทม์.

Sensors ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการกัดกร่อนแบบเรียลไทม์.

AirImage-COR วัดค่าและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป (ER) พื้นที่หน้าตัดของเราจะลดลงและเพิ่มความต้านทานขึ้น การเพิ่มความต้านทานจะใช้ในการคำนวณอัตราการกัดกร่อน.

AirImage-COR วัดค่าการสูญเสียของโลหะ ดังนั้นเทคทิคนี้จังทำให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการกัดกร่อน.

 

Only corrosion monitor with touchscreen display

Only corrosion monitor with touchscreen display

ด้วยเครื่องวัดการกัดกร่อนในอากาศที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากที่สุดพร้อมการแจ้งเตือนบน LED คุณสามารถตรวจสอบด้วยการสัมผัสหน้าจอที่แตกต่างกัน 3 หน้าจอ 

More connected far and away.

The progressive web application (PWA) ช่วยให้สามารถเข้าถึงและการจัดการ AirImage-COR จากระยะไกลโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย.

Simple installation and communication

Power Source

USB-C

Wired Connectivity

Ethernet Ethernet
USB USB
Analog 4-20 mA Analog 4-20 mA
RS485 RS485

Wireless Connectivity

Wi-Fi
Bluetooth
GPRS Compatibility with Mobile Devices

การกัดกร่อนและผลกระทบ

การกัดกร่อนเป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะเกิดปฎิกิริยากับโมเลกุลในอากาศ ส่งผลให้โลหะเสื่อมลงอย่างช้าๆ การกัดกร่อนทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ นำไปสู่อันตรายด้านความปลอดภัยและการซ่อมแซมที่มีราคาแพง.

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การลดความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ANSI/ISA S71.04-2013 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจำแนกระดับการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม ในการปกป้องอุปกรณ์และกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน การตรวจสอบระดับการปนเปื้อนแบบเรียลไทม์สามารถช่วยป้องกันการกัดกร่อนและอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนได้อีกด้วย.

FAQ airimage-cor

The AirImage-COR ควรใช้ในอุตสาหกรรมที่มีปัญหาและมีผลกระทบเรื่องการกัดกร่อน สภาพแวดล้อมรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตและห้องเก็บเซิฟเวอร์ข้อมูล เช่น สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 

AirImage-COR จำแนกประเภทการกัดกร่อน (G1, G2, G3, GX) per ISA Standard 71.04-2013.

AirImage-COR ควรติดตั้งในตำแหน่งที่มีอากาศหนาแน่นที่สุดภายในอาคาร สามารถติดตั้งแบบติดผนังหรือบนพื้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ภายในห้อง.

ใช่ เครื่อง AirImage-COR สามารถเชื่อมต่อได้มากมายหลากหลายกับระบบการจัดการอาคารต่างๆ (Analog 4-20 mA, RS485, Ethernet, Wi-fi).

AirImage-COR ตรวจสอบการกัดกร่อนของอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และความดัน. AirImage ตรวจวัดค่า PM1, PM2.5, อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์.

ถูกต้อง, สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองตามคู่มือการใช้งานที่แนบมาหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตลอดการใช้งาน.

ด้วยการวัดระดับการกัดกร่อนในอากาศ AirImage-COR สามารถช่วยระบุปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนช่วยป้องกันการเกิดความเสียหาย การหยุดทำงานและการจ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็นอีกด้วย.

สามารถติดต่อสำนักงาน Camfil ภายในแต่ละพื้นที่ภูมิภาคของท่าน: https://www.camfil.com/en/support-and-services/support/contact-locator