บริษัท Tata Power
For Tata Power Trombay in India

ชุดติดตั้งเพิ่ม Tata Power Trombay

แคมฟิลนำเสนอการทำระบบตัวกรองใหม่แบบ static/barrier และชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter  สำหรับเครื่องที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

มองหาวิธีใช้ชุดติดตั้งเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาที่กระชั้น

Tata Power กำลังมองหาทางออกโดยใช้ชุดติดตั้งเพิ่มเติมของระบบที่ให้อากาศไหลเข้าและชุดแผ่นปรับลมแบบ diverterสำหรับเครื่องเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ 7 การแบ่งระบบไฟฟ้าของแคมฟิลทำให้ได้เซ็นต์สัญญากับบริษัทซีเมนส์ (Siemens) สำหรับการจัดหาและควบคุมระบบการไหลเข้าของอากาศและกับบริษัท Tata Power สำหรับชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter Tata ให้เวลาหกเดือนนับจากการสั่งซื้อถึงการทดลองระบบ และให้เวลามากสุด 37 วันในการปิดโรงงานสำหรับการรื้อถอนและติดตั้ง

ประวัติลูกค้า

บริษัท Tata Power ในอินเดีย เป็นบริษัทด้านพลังงานแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและมีผลงานในระดับโลก บริษัทมีกำลังผลิตอยู่ที่ 8,521  เมกะวัตต์ ในอินเดียและยังมีบทบาทในทุกภาคส่วนของภาคพลังงาน: การผลิต (พลังงานความร้อน น้ำ แสงอาทิตย์ และลม) การส่งต่อ การกระจาย และการค้า

สถานีพลังงาน Trombay เป็นโรงไฟฟ้าความร้อน 1,580 เมกะวัตต์ (MW) ในมุมไบ ซึ่งบริษัทได้จัดหาพลังงานคิดเป็น 50% ของความต้องการพลังงานทั้งหมดในมุมไบ โรงงานแห่งนี้มีหน่วยกังหันไอน้ำสี่ชุดและอีกหนึ่งชุดที่ใช้พลังงานจากทั้งกังหันไอน้ำกับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีกำลังผลิตที่ 180   เมกะวัตต์ ผลิตโดย Siemens GT Model V94.2

ความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อนอย่างหนักและอัตราการลดลงของแรงดันที่สูงซึ่งอันตรายต่อการทำงานของเครื่องและความปลอดภัย

ระบบกรองเดิมจัดหาโดย LUWA ประเทศเยอรมนี ระบบกรองเดิมที่ได้รับการติดตั้ง ด้วยไส้กรองแบบพัลส์ CO-3512-TL ที่แขวนในแนวตั้ง ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี 1993 ส่วนบริเวณพื้นที่นั้น อยู่ใกล้กับมหาสมุทรและมีความชื้นสูงและมีลมที่พัดเกลือเข้ามาในระบบ ระบบกรองจึงได้รับความเสียหายจากการกัดกร่อนอย่างหนักและ การดำเนินงาน ก็ได้รับความเสียหายจากอัตราการลดลงของแรงดันที่สูง

การสำรวจพื้นที่ที่จัดทำโดยแคมฟิลร่วมกับบริษัท Siemens ได้เปิดเผยการป้องกันจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมและการขาดระบบกำจัดฝุ่นในระบบการกรองแบบพัลส์ องค์ประกอบตัวกรองแบบพัลส์ และตัวกรองชั้นต้นหลายตัวได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ดังนั้น อากาศที่ไม่มีตัวกรองจึงสามารถผ่านทั้งสองขั้นตอนการกรองของตัวกรองได้ ทั้งแคมฟิล และ Siemens แนะนำให้เปลี่ยนระบบการไหลเข้าของอากาศเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของกังหัน

ระบบแบบ BARRIER ของแคมฟิลที่เป็นชุดติดตั้งเพิ่มเติม

เมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น – พร้อมโรงกลั่นและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในบริเวณใกล้เคียง– และจากผลการสำรวจพื้นที่ แคมฟิลได้เสนอ Siemens ว่า ระบบตัวกรองแบบพัลส์จะถูกแทนที่ด้วยระบบตัวกรองแบบ static/barrier สามขั้นตอน เนื่องจากโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเล ความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 20 - 85% สภาพอากาศที่ร้อนและชื้นสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบกรองแบบพัลส์เมื่ออนุภาคไปผสมกับหยดน้ำที่ทะลุผ่านชั้นผิวและไม่ออกจากเนื้อกรองอากาศเมื่อมีการสั่นสะเทือน ฝ่ายวิศวกรรมของ Siemens ได้ตรวจสอบระบบการกรองแบบมีแผงกั้น และเสนอวิธีแก้ปัญหานี้ให้กับ Tata Power

องค์ประกอบของตัวกรองจากขั้นตอนแรกถึงขั้นสุดท้าย

ระบบการกรองที่มีช่องอากาศเข้าที่ติดตั้งใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนแรกของการวางแผ่นที่เชื่อมติดกันที่ป้องกันอนุภาคหยาบและหยดน้ำก่อนที่ไปขั้นตอนต่อไป พื้นที่อุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนมลพิษอย่างหนัก ต้องแก้ด้วยการใช้แผ่นกรองเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติดักจับฝุ่นขั้นสูง: ถุงกรอง CamFlo XMGT EN779 class M6 เพื่อปกป้องการผ่านเข้ามาของอนุภาคที่มีขนาดเล็กและเกลือให้ได้มากที่สุด ขั้นตอนสุดท้ายจึงต้องใช้แผ่นกรองสำหรับฝุ่นละเอียด F9 CamGT 4V-300

การทำงานเป็นทีมทำให้งานเสร็จตรงเวลา

แคมฟิลจึงได้ยอดสั่งซื้อจากบริษัทนี้เมื่อเดือนเมษายน 2013 และวิธีนี้ก็ทำให้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท Siemens ภายใต้การกำกับดูแลของแคมฟิล ในเดือนกันยายน ปีเดียวกัน ทีมงานทั่วยุโรปและอินเดียได้ดำเนินการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการโครงการ การคิดค้นครั้งสำคัญเกิดขึ้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบพลังงานของแคมฟิล ณ เมือง Trichy ประเทศอินเดีย 

A pocket filter (bag filter) and pleated filter

Cam-Flo XMGT M6
ถุงกรองพร้อมเนื้อกรองอากาศสังเคราะห์ที่ไม่คายประจุและมีความจุในการกักเก็บฝุ่นสูง

CamGT 4V-300 F9
ตัวกรองประเภท Barrier ที่มีประสิทธิภาพการกรองสูงและอัตราการลดลงของแรงดันต่ำ

การแก้ไขชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter (diverter damper)

ระบบไอเสียถูกติดตั้งด้วยชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter ที่ขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิก รวมถึงชุดแผ่นปรับทางลมแบบกิโยติน ระบบนี้ผลิตในปี 1993 โดย WHALCO Engineered Products (ชื่อเดิมคือ Bachmann Industries) ชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter ยังทนต่อการกัดกร่อนในระดับที่เท่ากันโดยมีจุดร้อนและรูระบายความร้อนรอบส่วนต่อที่อาจขยายตัว นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติของระบบไฮดรอลิกเช่นเดียวกับความเสียหายที่เกิดกับฉนวนภายในหลายจุด

ในการที่จะลดการสูญเสียความร้อนและทำให้โรงไฟฟ้าเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการอัดแน่นของความร้อนภายใน HRSG แคมฟิลได้ให้บริการซ่อมที่หลากหลายรวมถึงการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนที่สมบูรณ์

A retrofitted diverter damper

ขอบเขตของการใส่ชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter ที่จัดหาโดยแคมฟิล:

 • ฉนวนกันความร้อน: งานซ่อมแซมชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter ภายในเพื่อลดการรั่วไหลของความร้อนและจุดร้อน
 • การแทนที่จุดเชื่อมต่อที่อาจขยายได้
  a. ตัวแพร่ - ชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter
  b. ชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter - HRSG
 • หน่วยพลังงานไฮดรอลิก รวมถึง PLC
 • หัวฉีดแบบไฮดรอลิก

แคมฟิลได้ติดตั้งและดำเนินการสำเร็จภายใน 37 วันตามแผนระยะเวลาปิดโรงงาน

ชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter แบบติดตั้งเพิ่มเติมของแคมฟิล ให้ประโยชน์ ดังนี้

 • HPU และหัวฉีดใหม่รับประกันความน่าเชื่อถือที่สูงของชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter สำหรับการทำงานในระยะยาวและปลอดภัยของโรงงาน
 • น้ำมันที่ใช้ใน HPU นั้นเป็นน้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์ที่ทนไฟ และย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการทำงานของเครื่องในระยะยาว
 • ส่วนต่อที่ขยายตัวใหม่ มาพร้อมกับหน้าแปลนและฉนวนภายในที่ดีขึ้น ช่วยลดการรั่วไหลของความร้อนและจุดกำเนิดความร้อน สิ่งนี้จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน ระบบปัจจุบันช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
Pieces from a retrofitted diverter damper system
ชุดแผ่นปรับทางลมแบบ diverter ที่ติดตั้งเพิ่ม ที่มาพร้อมส่วนต่อขยาย หัวฉีดและ HPU ที่ถูกแทนที่