การป้องกันเครื่องยนต์ก๊าซผ่านการขจัดก๊าซ H2S

การผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับระบบความร้อนและพลังงานในเซนต์ อัลบานส์

ข้อมูลลูกค้า

ลูกค้า
ผู้ให้บริการโรงงาน AD

สถานที่ตั้ง:
เซนต์ อัลบานส์ สหราชอาณาจักร

วันที่:
มิถุนายน 2016

อุตสาหกรรม:
พลังงานจากขยะ

Clarke Energy ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโรงไฟฟ้าความร้อนและพลังงานก๊าซชีวภาพทั้วทั้งสหราชอาณาจักร พวกเขาเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอุตสาหกรรมที่ใหม่และกำลังเติบโต Camfil ได้รับสัญญาจาก Clarke Energy ในการจัดหาระบบป้องกันเครื่องยนต์ก๊าซที่ใช้สำหรับการผลิตความร้อนและพลังงานจากก๊าซชีวภาพจากกระบวนการของโรงงาน AD ก๊าซชีวภาพจะมีปัญหาอย่างมากกับก๊าซ H2S (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนและตามดภายในเครื่องยนต์ก๊าซได้ แนวทางแก้ไขเป็นสิ่งปัญหาจำเป็น เนื่องจากการลดระดับที่สูงของก๊าซ H2S เป็นไปได้และการบำรุงรักษาสื่อกลางของตัวกรองที่ง่าย

รายละเอียดการใช้งาน

  • อัตราการไหล: 1,500 ม. 3 ชม.-1
  • แรงดันระบบตามพิกัด: 50,000Pa 
  • การปนเปื้อน : H2S  
  • ปริมาณสูงของก๊าซ H2S – ไม่ทราบปริมาณที่แน่นอน
  • Campure 15: 1700 กก. ต่อหน่วย

แนวทางแก้ไขปัญหา

Camfil แนะนำและจัดหาอุปกรณ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวกรองระดับโมเลกุลสำหรับอุตสาหกรรม ProCarb HDB (Horizontal Deep Bed) ของ Camfil ซึ่งมีขนาดรองรับการสัมผัสระยะยาวสำหรับสื่อกลางตัวกรองระดับโมเลกุลของ Campure 15 ไส้กรองชนิดนี้เฉพาะสำหรับ Camfil และผลิตขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดก๊าซ H2S

Clarke Energy ไม่มีข้อมูลระดับความเข้มข้นของก๊าซ H2S ที่คาดหมายของสถานที่ ด้วยเหตุนี้ Camfil ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการประเมินอายุการใช้งานที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ข้อมูลอายุการใช้งานที่คาดหมายสำหรับช่วงของระดับความเข้มข้นต่างๆ ข้อมูลนี้ทำให้ลูกค้าเข้าใตในระดับความแตกต่างที่มีผลของก๊าซ H2S ที่จะเกิดขึ้นตามอายุการใช้งานของไส้กรอง และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสมได้

Camfil จัดสรรอุปกรณ์ 2 ชุดเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับงานและแสตนด์บายเพื่อให้ชุดหนึ่งสามารถทำการบำรุงรักษาไส้กรองในขณะที่อีกชุดทำงานต่อเนื่องเพื่อให้การปกป้องเครื่องยนต์ก๊าซได้

ข้อสรุป

เครื่องยนต์ก๊าซได้รับการป้องกันจากก๊าซ H2S เพื่อให้มั่นใจในอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์กรองก๊าซ Camfil HDB ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการก๊าซชีวภาพของไซต์งานเจาะลึกที่ไม่ใช้ออกซิเจนการ เพื่อให้ระดับก๊าซที่สะอาดและเพียงพอสำหรับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 

Created 6 พฤษภาคม 2562