แคมฟิลได้รับมาตรฐาน ISO 16890

มาตรฐาน ISO 16890 กำหนดขั้นตอนการทดสอบและระบบการจำแนกประเภทสำหรับตัวกรองอากาศที่ใช้ในอุปกรณ์ระบายอากาศทั่วไป มาตรฐานนี้จะเปิดโอกาสให้มีการทำให้สอดคล้องกันในระดับโลก ซึ่งจะเข้ามาแทนที่มาตรฐานสองมาตรฐานที่มีอยู่ ; ASHRAE 52.2 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกา และEN779:2012 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในยุโรป ทั้งสองมาตรฐานอยู่ร่วมกันในเอเชียและตะวันออกกลาง

มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมาตรฐาน ISO16890 และมาตรฐานที่มีอยู่

- ในหลาย ๆ ด้านกระบวนการทดสอบใหม่มีความต้องการมากกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของตัวกรองที่สูงขึ้น คุณภาพอากาศภายในอาคาร(IAQ) ที่ดีขึ้น และการปกป้องสุขภาพของมนุษย์ที่มากขึ้น

- ขั้นตอนการทดสอบใหม่นั้นสัมพันธ์กันกับประสิทธิภาพของตัวกรองในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น

- ระบบการจำแนกประเภทนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการกรองกับอนุภาคสามขนาดที่แตกต่างกัน

- ที่สำคัญส่วนของอนุภาคที่เล็กที่สุดของทั้งสามนั้นเรียกว่า PM1 เป็นอนุภาคที่ละเอียดที่สุดซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด

ในฐานะผู้นำระดับโลกของอุตสาหกรรมเครื่องกรองอากาศแคมฟิลสนับสนุนการเปิดตัวมาตรฐานใหม่อย่างเต็มที่ เป็นที่ชัดเจนว่าการจัดการระบบตามมาตรฐาน ISO16890 จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ specifiers ผู้ซื้อและผู้ใช้ตัวกรองอากาศ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของมาตรฐานใหม่และการเลือกตัวกรองตามมาตรฐานใหม่โปรดติดต่อสำนักงานแคมฟิลในพื้นที่ของคุณ

Created 6 พฤษภาคม 2562