รู้จักกับบุคลากรของเรา
ขอแนะนำตัวเราให้คุณรู้จัก

รู้จักกับบุคลากรของเรา

Camfil เป็นยิ่งกว่าบริษัทระดับโลก - พนักงานของเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน เราพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้คนที่เราทำงานด้วยทุกวัน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ของ Camfil หรือไม่ก็ตาม เราเป็นหนึ่งเดียวด้วยการมีเป้าหมายร่วมกัน: ปกป้องผู้คน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างสรรค์โซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่ออากาศบริสุทธิ์