Hotels

Hotels

การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า การนำเสนออากาศที่บริสุทธิ์ให้แก่ลูกค้า .

ความสะอาด ผ้าปูที่นอนและห้องบริการ… และอากาศที่สะอาดใน โรงแรมและโรงพยาบาล, การรักษาความสะอาด isn’t just a perk – it’s ต้องมี.  อากาศที่สะอาดและการควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในระดับสูง’ ผู้ใช้บริการในโรงแรมใช้เวลามากถึง 90% ภายในอาคาร คุณภาพอากาศ(IAQ) สามารถสร้างความประทับใจหรือทำลายชื่อเสียงให้โรงแรม’s reputation, โดยเฉพาะในเมืองที่เกิดมลพิษสูง. 

ความท้าทายคุณภาพอากาศภายในโรงแรม

  • การไหลอย่างต่อเนื่องของมลพิษฝุ่นละอองสารเคมก๊าซและสารปนเปื้อน ที่เกิดจากภายนอกสู่ภายในอาคาร 
  • กลิ่นที่เกิดจากการทำความสะอาด ควัน น้ำหรือการปรัปรุงที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศต่อผู้เข้าพัก ความสะดวกสบายและสุขภาพ
  • การเกิดเชื้อราและแบคทีเรียภายในท่อและผนังด้านหลัง เฟอร์นิเจอร์และพรมในห้องพัก 
  • ความต้องการเพิ่มขึ้นจากประชาชนทั่วไป สำหรับที่พักที่มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรค
  • ข้อกำหนดที่หลากหลายสำหรับแต่ละพื้นที่ของโรงแรม ห้องครัว,บาร์,ล็อบบี้,ที่จอดรถ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

ประโยชน์ของอากาศบริสุทธิ์ภายในโรงแรม

แคมฟิล’s ฟิลเตอร์ประหยัดพลังงานและเครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงแรมทำได้มากกว่าแค่กรองอากาศ จับและกำจัดกลิ่นสิ่งปนเปื้อนตั้งแต่กลิ่นฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้และแบคทีเรียไปจนถึงก๊าซอันตรายสารเคมีและ VOCs. ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดอากาศ IAQ, ช่วยในการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์.

  • ให้เกิดความประทับใจของลูกค้าและเพิ่มระดับให้ดีขึ้น ให้เกิดความประทับใจของผู้ใช้บริการโรงแรม อากาศที่สะอาดจะช่วยให้มั่นใจถึงสุขภาพของผู้ใช้บริการ.
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การจัดการเครื่องปรับอากาศและคุณภาพอากาศภายในให้ดีขึ้น 15–20% ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริหารโรงแรม ไม่ต้องลดปริมาณอากาศภายนอกให้ใช้ตัวกรองอากาศที่ประหยัดพลังงานเพื่อปรับปรุง IAQ. 
  • ใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลง ตัวกรองอากาศของเราดักจับฝุ่นและป้องกันไม่ให้ตกตะกอน ห้องพักจะสะอาดขึ้นและไม่ต้องใช้เวลาทำความสะอาดมากขึ้น.
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ อากาศที่ผ่านการกรองสามารถป้องกันการติดเชื้อ.