Wastewater Treatment

Wastewater Treatment

ผลกระทบของอากาศที่ปนเปื้อนต่อชุมชนและอากาศโดยรอบผลกระทบต่อการกัดกร่อนต่ออุปกรณ์ด้วยโซลูชั่นของ แคมฟิล สำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย.

ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและภาวะโลกร้อนกำลังรวมตัวกันเพื่อให้เกิดความต้องการน้ำประปาที่สะอาด โรงบำบัดน้ำเสียเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในส่วนต่างๆของโลก.

ปัญหากลิ่นรุนแรงเป็นปัญหาที่พบบ่อยในโรงบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ เมื่อเมืองมีขนาดใหญ่และต้องการปกป้องพื้นที่สีเขียวมีความสำคัญมากขึ้น กลิ่นไม่ได้เพียงแค่สร้างความรำคาญ ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงงานและอุปกรณ์บำบัด.

ก๊าซกัดกร่อน

สิ่งปลูกสร้างบางแห่งอยู่ในพื้นที่สีเขียวห่างไกลโรงงานบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย. 

สิ่งที่ก่อให้เกิดกลิ่น – สร้างปัญหาที่แตกต่างฦโดยอย่างยิ่งสิ่งสะสมที่ก่อให้เกิดมีเธนเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นและเกิดการระเบิดได้ ในพื้นที่ปิดต้องมีการระบายอากาศเพื่อรักษาระดับมีเธนให้อยู่ในระดับปลอดภัย เมื่ออากาศมีการปล่อยก๊าซที่มีความรับผิดชอบต่อกลิ่น ต้องมีการควบคุมกลิ่นในระบบระบายอากาศ

ส่วนผสมที่ซํบซ้อนของก๊าซ มีการสะสมมาก เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ”, H2S และ Mercaptans อากาศที่มีกลิ่นจะมี Organo-Sulfur แอมโมเนีย (NH3)และไนโตรเจน

ประโยชน์การกรองอากาศ

ในสถานที่บำบัดน้ำเสียการปล่อยก๊าซที่เป็นกรดมีปัญหาเช่นกัน หากก๊าซนี้ไม่ได้ถูกควบคุมในอากาศที่ส่งไปยังห้องควบคุมพวกเขาจะสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการที่ซํบซ้อนเช่น ปั๊ม

การกรองระดับโมเลกุลช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนและอากาศในโรงบำบัดนี่คือผลประโยชน์บางส่วน

  • จัดการการร้องเรียนเรื่องกลิ่นและรักษาคุณภาพของชุมชน การกรองระดับโมเลกุลเป็นวิธีการที่กำหนดขึ้นเพื่อลดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โรงบำบัดน้ำเสีย
  • ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสความเข้มข้นของก๊าซบางชนิดอาจถึงแก่ชีวิตได้ เช่นการได้รับไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการง่วงนอนและอาจถึงแก่ชีวิต.
  • ลดความเสียหายและหยุดการซ่อมบำรุง จากการสัมผัสแก๊สบางชนิดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเสียหาย