Case study
For Alto Garda Power in Italy

Gas Turbines Breathe New Life

แคมฟิลออกแบบนวัตกรรมการกรอง EPA แบบคงที่สำหรับกังหันก๊าซ LM6000 เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสามารถส่งพลังงานและความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Air filter solution: Cam-Flo GT Hybrid pocket air filters and the CamGT 3V-600 E10 final EPA air filters

 Alto Garda (AG) Power ในอิตาลีบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพร้อมใช้งาน (7900 Hr/Year) โดยจ่ายบไฟและไอน้ำแก่โรงงานกระดาษ การจัดหาระบบทำความร้อนในเขต Riva Del Garda รวมถึงสำนักงานและโรงเรียน ฯลฯ.

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกังหันก๊าซ 44 เมกะวัตต์ Camfil Power Systems ได้รับการปรับปรุงระบบกรองให้มีความเหมาะสม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงาน คือการลดแรงดันตกคร่อมของระบบการกรองทั้งหมด (dp) เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ :

• กำลังขับมากขึ้น การสิ้นเปลืองพลังงานเท่าเดิม,
• ยืดอายุกการใช้งานตัวกรอง รวมไปถึงเวลาและแรงงานในการเปลี่ยนแป่นกรอง,
• การปกป้องเครื่องยนต์และความพร้อมในการใช้งาน.

THE SITE

พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู้ในชายฝั่งทะเลจนถึงพื้นที่บนบก ซึ่งคุณภาพอากาศคือความท้าทาย ความชื้นสัมพัทธ์ในระดับปานกลางถึงสูงโดยเฉลี่ย 73% มีฝนและหมอกจำนวนมาก.

ORIGINAL FILTER CONFIGURATION

การติดตั้งมีการออกแบบระบบ 2 ขั้นตอนประกอบด้วยตัวกรองชั้นแรกที่มีประสิทธิภาพ G4 และตัวกรองขั้นสุดท้ายประสิทธิภาพ F9 .

ระบบนี้นำเสนอข้อเสียดังต่อไปนี้:
• ค่า dp สูง โดยเฉพาะในสภาวะที่มีความชื้นและฝน:
   • แผ่นกรองชั้นแรกต้องเปลี่ยนทุก 4 เดือน,
   • แผ่นกรองชั้นสุดท้ายเปลี่ยนทุก 1 ปี.
• ประสิทธิภาพการกรองต่ำไม่มีการระบายน้ำที่ดี ทำให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพ.
• การออกแบบที่เข้มงวดทำให้จำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน.

CAMFIL SOLUTION

แคมฟิลได้กำเนินการสำรวจหลายพื้นที่เพื่อแนะนำนวัตกรรมการกรองอากาศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ช่วงเวลาการติดตั้งที่สั้นที่สุดในระหว่างการบำรุงรักษา คือข้อกำหนดพื้นฐานเบื้องต้น .

สภาพแวดล้อมและสภาพการทำงาน OEM และ AG Power อัพเกรทระบบให้เป็นตัวกรองไฟฟ้าสถิตแบบ 2 ขั้นตอน ระบบกรองอากาศประกอบด้วยช่องใส่แผ่นกรองอากาศ CamFlo Hybrid F7 และตัวกรองอากาศ CamGT 3V-600 E10

Pre-filter F7

Cam-Flo GT Hybrid

Final Filter E10

CamGT 3V-600

THIS SYSTEM HAS THE FOLLOWING ADVANTAGES:

 • dP ต่ำและสเถียรแม้ในสภาพเปียกและชื้น:
  - อายุการใช้งานแผ่นกรองอากาศขั้นต้น > 1 year
  - ตัวกรองขั้นสุดท้าย EPA Class อายุการใช้งานที่คาดการณ์ > 3 years
 • ปกป้องเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยประสิทธิภาพ EPA และการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ
 • การออกแบบที่ยืดหยุ่น

PERFORMANCE

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพแรงดันตกทั่วไปของการติดตั้งครั้งก่อนและนวัตกรรมแคมฟิลก่อนการอัพเกรด แรงดันตกเฉลี่ย 750 Pa (3"), และจำเป็นต้องปิดระบบหลายครั้งเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศชั้นต้นตลอดทั้งปี.

นวัตกรรมของ แคมฟิล ยังคงรักษาแรงดันฃตกคร่อมแม้ใช้งานมาสองปีและค่าเฉลี่ยที่คงที่ 375 Pa (1.5" w.g.) ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแผ่นกรอชั้นต้นจึงลดลงเหลือปีละครั้งในช่วงหยุดทำงานประจำปีของโรงงาน.

SAVINGS

เนื่องจากการประหยัดแรงดักตก รวมถึงการลดการปนเปื้อนจากนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง AG Power จะช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาน 650,000 Sm3

นอกจากนี้ยังสามารถลดการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 100 ตันต่อปี .

Calculate your carbon savings using Camfil's free online calculator by visiting www.BoostToReduce.com.

key savings
 • การลดแรงดันตกได้ 48%
 • อายุการใช้งาน Pre Filter > 1 year
 • อายุการใช้งาน Final Filter > 3 years
 • ลดการปล่อย CO2 ลง 100 tons per year
 • ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงมากกว่า 650 000 Sm3
 • ลดการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์แและช่วยยืดอายุการใช้งาน
Created 28 ตุลาคม 2563