ป้องกันเชื้อโรคในอากาศ

Created 12 กันยายน 2565

CAMFIL PROTECTS ESTICHE LIVESTOCK FARM AGAINSTHARMFUL AIR PATHOGENS


COMPANY PROFILE

CINCAPORC มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการผสมพันธู์และระบบทางเดินหายใจภายในสุกร (PRRS) ร่วมกับโครงการทางวิศวกรรมในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อศึกษากรณีและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ พวกเขาได้เยี่ยมชม ‘The Grandmother Farms‘ ในมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ที่ใช้นวัตกรรมการกรองอากาศของแคมฟิล.

หลังจากการวิเคราะห์ แคมฟิล ได้รับการติดต่อเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการกรองอากาศที่เป็นประโยชน์

CAMFIL
ระบบการกรองอากาศของ Camfil‘s ได้รับการโหวตว่าดีที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์มาก โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านล่าง:

Pathogen Barrier

(CINCAPORC) มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของ PRRS นวัตกรรมการกรองของ Camfil ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่ามีการติดตั้งที่สมบูรณ์ให้อากาศไม่เกิดการรั่วไหล

ผ่านการทดสอบและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน.

What is the PRRS?
 • PRRS โรคทางระบบการสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจของสุกร
 • เป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการล้มเหลวทางระบบสืบพันธุ์ในปศุสัตว์และโรคระบบทางเดินหายใจในสุกร
 • ในอุตสาหกรรมสุกรของสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 644 ล้านดอลลาร์ต่อปี
  การศึกษาล่าสุดในยุโรปพบว่ามีค่าใช้จ่ายเกือบ 1.5 พันล้านยูโรต่อปี ต่อมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากโรคนี้.

PROJECT DETAILS

ภายในฟาร์มมีสถานที่แตกต่างกันทั้งแบ่งเป็น 6 ส่วน ภายในฟาร์ม:•

 • Confirmation of pregnancy
 • Maternity 1
 • Maternity 2
 • Rearing
 • Weaning
 • Fattening

ในแต่ละส่วนนั้นมีการจัดการระบบการกรองที่แตกต่างกัน.

การออกแบบทั้งหมดนั้นพัฒนาตามความต้องการ. 

PROJECT FIGURES

 • Development time / technical office: 2 months
 • Execution time: 6 weeks
 • Total Pathogen Barrier filters Installed: 796
 • Total pre-filters installed: 796
 • Total welded structures: 42
 • Total amount of the project: 198,602.28 €