Electronics & Optics

Electronics & Optics

เราก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีการควบคุมการปนเปื้อนเพื่อให้คุณสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ดีขึ้น ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อแสงอุปกรณ์ออฟติคอลและกระบวนการต่างจๆจากอนุภาคอันตราย ตัวกรองคลีนรูมของเราใช้ในการกำจัดฝุ่นสิ่งต่างๆตามที่ต้องการและยังประหยัดพลังงานค่าใช้จ่าย

เกือบ 20 ปี’ประสบการณ์ในการควบคุมการปนเปื้อนของไมโครอิเล็กโทรนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ในการปกป้องแผงวงจร FPDs และแผงโซลาร์เซลล์

What are you looking for?

Articles

Areas

 

Latest articles

โซลูชั่นการกรองอากาศช่วยควบคุมการกัดกร่อน

Created 31 สิงหาคม 2563

การกัดกร่อนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้การผลิตลดลง

Electronics and optics

ผลกระทบของการกัดกร่อนคืออะไร?

Created 6 พฤษภาคม 2562

ผลกระทบบางประการของการกัดกร่อนรวมถึงการเสื่อมสภาพอย่างมีนัยสำคัญของอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ มลพิษทางอากาศทำให้เกิดการกัดกร่อนและเลวร้ายลงทั่วโลก

Electronics and optics

การกรองอากาศของศูนย์ข้อมูล

Created 6 พฤษภาคม 2562

To remain operational, data centres must be cooled to a specific temperature, and the physical equipment must be protected from the elements to avoid costly breakdowns. How can Camfil help you achieve the right temperature?

Electronics and optics