Recycling & Solid Waste

Recycling & Solid Waste

ลดการก่อตัวของฝุ่นละอองและกลิ่นให้น้อยที่สุดและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่โรงงานรีไซเคิลหรือจุดรวมขยะด้วยโซลูชั่นการกรองอากาศที่แข็งแรง.

การรีไซเคิลมีไว้เพื่อปกป้องมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน ภายในโรงงานรีไซเคิลต้องการอากาศบริสุทธิ์เช่นกัน ปกป้องโรงงานอุปกรณ์และบุคลากรของคุณและสุขภาพที่สำคัญต่างๆ

แหล่งที่มาขยะของโรงงานรีไซเคิลมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร?

โรงงานรีไซเคิล(MRF)เต็มไปด้วยวัสดุที่แตกต่างจากแหล่งภายในประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆที่ผลิตฝุ่นผงจำนวนมาก ขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลรวมถึงโลหะแก้วกระดาษแข็งและไม้ ใน MRF แบบปิดมีหลายแหล่งขยะอินทรีย์และอนินทรีย์รวมตัวกันและแยกจากกัน.

กระบวนการเหล่านี้สร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์จากแหล่งต่างๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไดเมทิลซัลไฟด์ และ mercaptans มนุษย์สามารถตรวจกลิ่นเหล่านี้ได้ในระดับต่อ หนึ่งส่วนพันล้าน ดังนั้นแม้ความเข้มข้นอาจจะต่ำอาจส่งผลให้เกิดกลิ่น

เนื่องจากของแข็งเกือบทุกชนิดรวมถึงโลหะสามารถระเบิดได้เมื่ออยู่ในรูปแบบฝุ่นโรงงานรีไซเคิลจึงมีแนวโน้มสูงไม่เพียงแต่เกิดกลิ่นเท่านั้น .

ลดความเสี่ยงด้วยการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันกลิ่นและฝุ่นละออง

ในสถานประกอบการบางแห่งมีของเสียเหลือทิ้งถูกเผาไหม้และใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนในช่วงเวลานี้ตัวกรองโมเลกุลติดตั้งในวงบายพาสจึงเป็นทางเลือกที่ดี

การกักเก็บไอเสียผ่านท่อเพื่อรวมรวมสู่ศูนย์กลาง เพื่อหลีกเลี่ยงความรำคาญในพื้นที่มีประชากรหนาแน่น.

 

Latest articles

เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นด้วยชุดการติดตั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

Created 14 กรกฎาคม 2564

Camfil มีตัวกรองที่สามารถติดตั้งได้กับแบรนด์ต่างๆทั้งหมดในตลาด ตัวกรอง Camfil ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำงานเท่านั้นแต่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดฝุ่น

Manufacturing and Machinery Food and beverage Life science and healthcare Energy and Power Systems

CAMFIL CITY - โลกสเมือนจริงสำหรับนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ การปกป้องผู้คน กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

Created 12 กันยายน 2565

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Camfil City คือการให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ว่าพื้นฐานนวัตกรรมการกรองอากาศของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

Innovation Technology and Research Case Studies Manufacturing and Machinery Food and beverage Electronics and optics Life science and healthcare Sustainability Education and Experience Take a breath Air cleaners and air purifiers Commercial and Public buildings Energy and Power Systems Virus Contamination Control Standard and regulations Air quality