ประวัติของเรา
นวัตกรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ประวัติ Camfil

Camfil พิชิตโลก: เริ่มตั้งแต่เป็นผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นไปจนได้เป็นองค์กรระดับโลก

เชิญค้นหาเรื่องราวของเราว่าเริ่มต้นอย่างไรในปี 1963 และผ่านการเติบโตตามธรรมชาติไปสู่การผลิตอย่างยั่งยืน, การเป็นสินค้าและบริการด้านการกรองอากาศที่ดีที่สุดในกลุ่มสำหรับตลาดยุโรป และกลายเป็นผู้นำด้านโซลูชันอากาศบริสุทธิ์ระดับโลกในที่สุดอย่างไร